Du er her: Forsiden / Aktuelt / Internasjonalt

Internasjonalt

Vi overvåker media og presenterer nyhetsstoff om alternativ behandling også fra andre steder enn vårt eget nettsted. Under finner du nyheter og andre saker om feltet alternativ behandling fra verden forøvrig. Disse nyhetene favner også aktuelle enkeltstudier, og må ikke forveksles med hva som er forskningsstatus på effekt og sikkerhet. Dette finner du i våre faktabeskrivelser av alternative behandlingsformer og behandlingsprodukter.

Foto: iStockphoto

Man anslår at 35,6 millioner mennesker personer har demens. Tallet er ventet å øke betydelig de kommende årene, fordi mennesker stadig lever lengre. Det har vært forsket på om danseterapi kan være nyttig for mennesker med demens og deres mulighet for å uttrykke følelser. Om danseterapi har en faktisk effekt er derimot noe uklart.
13.02.2017 - Gå til Cochrane Library
Det tror forskerne bak en ny pilotstudie, hvor barn som har gjennomgått kreftbehandling har fått yogaundervisning sammen med sin familie. Selv om dette er veldig tidlige funn, tyder studien på at både kreftpasientene og foreldrene fikk økt livskvalitet av å utføre yogaøvelser. Forskerne håper at man kan se nærmere på dette, for å se om yoga kan bidra positivt i rehabiliteringen av unge kreftpasienter.
11.01.2017 - Gå til MedicalNewsToday
Blant amerikanere rapporteres det om stadig flere leverskader som følge av bruk av kosttilskudd. I hele 20 prosent av tilfellene hvor det er rapportert forgiftningsskader på lever, mener man at det er bruk av kosttilskudd som er årsaken. Det er særlig kosttilskudd som inneholder anabole steroider som skal ha ført til skader på leveren- men også en rekke urtebaserte produkter. Blant annet er det rapportert om at produkter som inneholder grønn te, klaseormedrue og flere ayurvediske kosttilskudd skal ha ført til forgiftninger.
10.11.2016 - Gå til Natural Medicines
Musikkterapi kan virke fordelaktig ved angst, smerter og fatigue, og bedre livskvaliteten hos kreftpasienter, ifølge en kunnskapsoppsummering av The Cochrane Library. Forfatterne av oppsummeringen har sett på 52 studier med til sammen 3731 deltakere. Det ser også ut til at musikkterapi kan ha en positiv (men liten) effekt på puls, pustehastighet og blodtrykk.
01.09.2016 - Gå til The Cochrane Library
Både tai chi og fysioterapi så ut til å hjelpe pasienter med smerter og slitasjegikt i knærne, ifølge en studie fra Tufts medical Center i Boston. En gruppe på 204 pasienter fikk enten fysioterapi eller deltok på tai chi-trening to ganger i uken. I begge gruppene opplevde personene mindre smerter og økt funksjon i knærne etter 12 uker. Pasientene i tai chi-gruppen hadde størst forbedring av depresjonssymptomer og følte i større grad økt livskvalitet.
Personer som blir forkjølet etter flytur, ser ut til å kunne få mindre plager dersom de tar et ekstrakt av hyllebær. Å ta hyllebær før du skal ut å reise ser imidlertid ikke ut til å forebygge forkjølelse.
27.04.2016 - Gå til Natural Medicines
En ny studie viser at å bruke ginkgo sammen med det blodfortynnende legemiddelet warfarin, øker risikoen for blødninger med 38%. En mulig interaksjon mellom disse produktene har vært kjent, men det er først nå at det er en studie som bekrefter dette.
25.04.2016 - Gå til Natural Medicines
Produkter brukt innen tradisjonell kinesisk medisin (TCM) kan være sentrale i den ulovlige handelen av truede dyre- og plantearter. Det viser en gjennomgang av 26 TCM-produkter, hvor 50 prosent av produktene inneholdt ulovlige substanser fra dyre- og planteriket. I tillegg inneholdt halvparten av produktene også legemidler som ikke var oppgitt i pakningsvedlegget, slik som warfarin, steroider, m.fl. Forskerne bak rapporten tror ikke at det er et «uhell» at produktene inneholder slike substanser. I tillegg til at dette er en form for miljøkriminalitet, advarer forskerne også med at inntak av disse produktene kan utgjøre en alvorlig helsemessig risiko.
En ny rapport i tidsskriftet Cancer, viser at kan det være risikabelt å bruke urter og tilskudd sammen med cellegiftbehandling. Studien viste at mange populære produkter kunne påvirke effekten av medisinen, være direkte giftige, eller øke risikoen for blødninger. Eksempler på produkter de inkluderte er gurkemeie, hvitløk og brennestle. Forskerne håper at den nye studien vil bidra til at leger og pasienter har en åpen dialog om bruk av urter og kosttilskudd.
29.02.2016 - Gå til Medical News Today
I en ny studie ble milde former for depresjon forbundet med tidlige tegn på hjertesykdom, som stivere og mer betente blodårer. Ifølge denne studien, så jevnlig fysisk aktivitet ut til å redusere risikoen for hjertesykdom, også hos de som var deprimerte. I studien ble 965 personer spurt hvor mye de trente og stilt spørsmål for å vurdere om de var deprimerte. Det ble også undersøkt om de hadde tidlige tegn på hjertesykdom. Forfatteren understreker at det gjenstår å undersøke om det å oppfordre deprimerte til å trene, reduserer risikoen for hjertesykdom.
12.01.2016 - Gå til Science Newsline