Du er her: Forsiden / Aktuelt / Internasjonalt

Internasjonalt

Vi overvåker media og presenterer nyhetsstoff om alternativ behandling også fra andre steder enn vårt eget nettsted. Under finner du nyheter og andre saker om feltet alternativ behandling fra verden forøvrig. Disse nyhetene favner også aktuelle enkeltstudier, og må ikke forveksles med hva som er forskningsstatus på effekt og sikkerhet. Dette finner du i våre faktabeskrivelser av alternative behandlingsformer og behandlingsprodukter.

Foto: iStockphoto

En ny rapport i tidsskriftet Cancer, viser at kan det være risikabelt å bruke urter og tilskudd sammen med cellegiftbehandling. Studien viste at mange populære produkter kunne påvirke effekten av medisinen, være direkte giftige, eller øke risikoen for blødninger. Eksempler på produkter de inkluderte er gurkemeie, hvitløk og brennestle. Forskerne håper at den nye studien vil bidra til at leger og pasienter har en åpen dialog om bruk av urter og kosttilskudd.
29.02.2016 - Gå til Medical News Today
I en ny studie ble milde former for depresjon forbundet med tidlige tegn på hjertesykdom, som stivere og mer betente blodårer. Ifølge denne studien, så jevnlig fysisk aktivitet ut til å redusere risikoen for hjertesykdom, også hos de som var deprimerte. I studien ble 965 personer spurt hvor mye de trente og stilt spørsmål for å vurdere om de var deprimerte. Det ble også undersøkt om de hadde tidlige tegn på hjertesykdom. Forfatteren understreker at det gjenstår å undersøke om det å oppfordre deprimerte til å trene, reduserer risikoen for hjertesykdom.
12.01.2016 - Gå til Science Newsline
I en stikkprøve av slankemidlet «Pink Bikini» fant FDA at det inneholdt legemiddelet Diclofenac. Legemidlet var ikke oppgitt på pakken. Diclofenac kan øke risikoen for hjerteinfarkt og slag, spesielt hvis man har en hjertesykdom, eller bruker det over lang tid eller i store doser. Foster kan også ta skade dersom gravide bruker legemidlet i de tre siste månedene av svangerskapet. «Lucy’s Weight Loss System» har nå kalt tilbake de produktene dette gjelder.
10.12.2015 - Gå til FDA
I dag, 16.november, markeres Den internasjonale kolsdagen, som er offisiell FN-dag. I Norge er det mellom 250 000 og 300 000 personer som har KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom),men mindre enn halvparten vet at de har sykdommen.
16.11.2015 - Gå til FN.no
Å spise kosttilskudd som inneholder Omega 3 ser ikke ut til å hjelpe deprimerte, ifølge en ny kunnskapsoppsummering. Forskerne har sett på 26 studier med til sammen 1400 deltakere. Forskerne så en effekt utover placebo, men konkluderer med at den rapporterte effekten trolig er for liten til å være av betydning for mennesker med alvorlig depresjon. Videre sier de at den generelle kvaliteten på studiene er lav.
11.11.2015 - Gå til Cochrane Library
Vinteren er her, og dagene er mørkere. For noen fører mangel på lys til at de får symptomer på depresjon. Egne «dagslys-lamper» er utviklet for å forsøke forebygge vinter-depresjon og nedstemthet. Ifølge denne kunnskapsoppsummeringen, har vi imidlertid ikke god nok kunnskap til å kunne slå fast at disse lampene hjelper.
10.11.2015 - Gå til Cochrane Library
Tilskudd av C-vitamin ser ikke ut til å forebygge svangerskapskomplikasjoner som for tidlig fødsel, lav fødselsvekt, svangerskapsforgiftning, eller dødfødsel. Dette sier en kunnskapsoppsummering fra Cohrane Library, hvor forskere har analysert 29 studier med data fra til sammen 24 000 gravide kvinner. Ifølge kunnskapsoppsummeringen viste én studie at C-vitamin under graviditeten gir økt risiko for magesmerter. Det var ikke dokumentasjon på andre bivirkninger av betydning enn dette.
03.11.2015 - Gå til The Cochrane Library
Forskning har antydet at yoga kan være til nytte for personer med schizofreni. En ny kunnskapsoppsummering konkluderer med at yoga blant annet ser ut til å kunne øke livskvaliteten til personer med schizofreni. For å kunne si om yoga også kan bidra til å motvirke symptomer på schizofreni, trengs det imidlertid mer og bedre forskning.
29.10.2015 - Gå til The Cochrane Library
Amerikanske studenter spiser mer kosttilskudd enn befolkningen generelt, og trenden ser ut til å være økende. 66 prosent av studentene tok kosttilskudd minst en gang i uken, og 12 prosent brukte 5 eller flere ulike typer kosttilskudd ukentlig. Det viser en undersøkelse blant over 1000 studenter på fem ulike universiteter. De mest vanlige kosttilskuddene er multivitaminer, vitamin C, protein/aminosyrer og kalsium.
16.10.2015 - Gå til Natural Medicines
Ved planlagte operasjoner bør helsepersonell spørre pasientene om deres bruk av urtemedisiner, sier forfatterne av denne studien. Dette for å vurdere om urtemedisinene kan føre til bivirkninger, interaksjoner og andre komplikasjoner i forbindelse med operasjon. Statens legemiddelverk anbefaler forøvrig at man avbryter bruk av urtemedisin senest to uker før operasjon.