Du er her: Forsiden / Aktuelt / Internasjonalt

Internasjonalt

Vi overvåker media og presenterer nyhetsstoff om alternativ behandling også fra andre steder enn vårt eget nettsted. Under finner du nyheter og andre saker om feltet alternativ behandling fra verden forøvrig. Disse nyhetene favner også aktuelle enkeltstudier, og må ikke forveksles med hva som er forskningsstatus på effekt og sikkerhet. Dette finner du i våre faktabeskrivelser av alternative behandlingsformer og behandlingsprodukter.

Foto: iStockphoto

En ny studie tyder på at så lite som to kopper grønn te om dagen kan svekke effekten av blodtrykksmedisinen Nadolol vesentlig. Pasienter som bruker Nadolol, bør ifølge det britiske Royal Pharmaceutical Society enten skifte blodtrykksmedisin eller unngå grønn te.
14.01.2014 - Gå til BBC News
Ja, tror forskere bak en ny studie, hvor man har latt barn med disposisjon for epileptiske anfall lytte til Mozarts sonate K 448. De fant at antallet epileptiske anfall hos disse barna gikk ned. Forskerne poengterer likevel at større studier er nødvendig for å kunne trekke endelige slutninger om sammenhengen.
Ifølge en ny oppsummering er svaret ja - forskningen tyder på at inntak av vitamin D3 fører til en viss reduksjon i dødelighet. I sin gjennomgang av forskningen fant forfatterne også holdepunkter for at vitamin D3 kan medføre nyrestein. I konklusjonen etterlyser de mer forskning, før man kan trekke endelige slutninger.
13.01.2014 - Gå til Cochrane Library
Det understrekes samtidig at E-vitamin ikke må oppfattes å kunne forhindre Alzheimer, men ser ut til å kunne bremse utviklingen av sykdommen. Flesteparten av deltakerne i denne studien var menn, og studien regnes derfor ikke helt representativ for allmennheten.
10.01.2014 - Gå til WebMD
Kliniske studier er derfor nødvendig for å veilede i hensiktsmessig bruk. En klinisk studie blant postmenopausale kreftsyke kvinner viser at eldre pasienter med lavere utdanning rapporterer om større skepsis til eksperimentering og viser minst interesse for bruk av akupunktur.
10.01.2014 - Gå til BMC
Qigong skal etter en til tre måneders trening kunne redusere angst og stress.
09.01.2014 - Gå til BMC
Ja, antyder ny studie. Forskerne setter funnene i sammenheng med middelhavsdiettens rike innhold av olivenolje.
08.01.2014 - Gå til WebMD
På bakgrunn av dyrestudier vil forskere nå studere om fiberrik mat, frukt og grønt kan være gunstig for mennesker mot den stadig økende forekomsten av astma.
07.01.2014 - Gå til BBC News
Kan gi alvorlige og langvarige helseproblemer, advarer FDA.
06.01.2014 - Gå til NCCAM
Etter en gjennomgang av 26 studier fant forskere at å lytte til musikk kan redusere stress og angst samt være gunstig på blodtrykket hos personer med hjertesykdom.
03.01.2014 - Gå til The Cochrane Library