Du er her: Forsiden / Aktuelt / Internasjonalt

Internasjonalt

Vi overvåker media og presenterer nyhetsstoff om alternativ behandling også fra andre steder enn vårt eget nettsted. Under finner du nyheter og andre saker om feltet alternativ behandling fra verden forøvrig. Disse nyhetene favner også aktuelle enkeltstudier, og må ikke forveksles med hva som er forskningsstatus på effekt og sikkerhet. Dette finner du i våre faktabeskrivelser av alternative behandlingsformer og behandlingsprodukter .

Foto: iStockphoto

Ved planlagte operasjoner bør helsepersonell spørre pasientene om deres bruk av urtemedisiner, sier forfatterne av denne studien. Dette for å vurdere om urtemedisinene kan føre til bivirkninger, interaksjoner og andre komplikasjoner i forbindelse med operasjon. Statens legemiddelverk anbefaler forøvrig at man avbryter bruk av urtemedisin senest to uker før operasjon.
Tai chi ser ut til å kunne forbedre gange, bygge styrke og redusere smerter hos pasienter med kreft, hjertefeil, slitasjegikt eller KOLS. Det viser en ny oversikt over studier som til sammen inkluderer 1500 pasienter. Selv om oversikten antyder at Tai chi kan ha slike effekter, utgjør den likevel ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å slå fast noe sikkert. Forfatterne påpeker også at man bør ta visse forholdsregler hvis man vil starte på et nytt treningsopplegg, så som å snakke med legen sin først - spesielt dersom man har kronisk eller alvorlig sykdom.
Beskjeden «Spis opp gulrøttene dine!» kan ha noe for seg: Karotenoider - som gir farge til blant annet gulrøtter, søtpoteter og paprika, kan spille en rolle i å bremse utviklingen av øyesykdommen aldersrelatert macula degenerasjon (AMD). Dette ifølge en studie publisert i JAMA Ophthalmology, basert på befolkningsundersøkelser hvor man har fulgt 100.000 amerikanere i mer enn 20 år.
13.10.2015 - Gå til JAMA Ophthalmology
Trening ser ut til å lindre smerter, bedre den fysiske funksjonen og gir økt livskvalitet hos personer med slitasjegikt, ifølge en kunnskapsoppsummering fra The Cochrane Library.
Kinesiske Youyou Tu har fått Nobelprisen i medisin for sitt arbeid med å utvinne virkestoffet artemisinin fra planten artemisia annua (Søtmalurt). Ifølge Nobelkomitéen reduserer artemisinin dødeligheten av malaria i vesentlig grad. Planten er kjent fra tradisjonell kinesisk medisin, der den har hatt mange bruksområder – fra dårlig appetitt og fordøyelsesplager, som afrodisiakum, og mot feber og leversykdommer. Tu deler årets Nobelpris i medisin med irske William C. Campbell och japanske Satoshi Ōmura.
06.10.2015 - Gå til nrk.no
Ingen sammenheng mellom kaffedrikking og vanlig form for hjerteflimmer
Moderat kaffedrikking har vært forbundet med redusert fare for hjerte- og karsykdom og slag. Det har imidlertid vært spekulert i om kaffe kan øke faren for atrieflimmer, som er den vanligste formen for hjerteflimmer. Den største kunnskapsoppsummeringen så langt på dette området, sier nå at man ikke ser noen bevis for dette, i alle fall ikke når det gjelder moderate mengder kaffe. Oppsummeringen inkluderer data fra nesten 250 000 mennesker i en periode på over 12 år.
24.09.2015 - Gå til Science Newsline
Tai chi kan muligens hjelpe enkelte pasientgrupper
I en oppsummering av studier på tai chi, har forskere kommet frem til at treningsformen muligens kan hjelpe personer med enkelte kroniske sydommer. Tai chi ble blant annet forbundet med reduserte smerter og stivhet hos personer med slitasjegikt og forbedret åndedrett hos personer med KOLS. Man kan allikevel ikke trekke noen klare linjer mellom utøving av tai chi og forbedringene, sier forskerne.
22.09.2015 - Gå til Science Newsline
Personer med leddgikt kan ha nytte av yoga
Yoga ser ut til forbedre symptomer og humøret hos personer med leddgikt, ifølge en ny studie. Forskerne mener mye av forklaringen ligger i økt fysisk aktivitet blant pasientene, og at treningen innebærer avslapningsteknikker.
17.09.2015 - Gå til Science Newsline
Personer som utfører mindfulness har en mindre presis hukommelse enn personer som ikke praktiserer mindfulness, ifølge en ny studie. Personene som utførte mindfulness gjorde det dårligere på hukommelsestestene i studien enn de personene som skulle la tankene vandre.
16.09.2015 - Gå til Medical News Today
Trening ser ut ha effekt mot selvrapportert utmattelse hos personer med MS, ifølge en ny kunnskapsoppsummering. Ifølge forfatterne er trening også trygt for denne pasientgruppen.
14.09.2015 - Gå til The Cochrane Library