Du er her: Forsiden / Aktuelt / Internasjonalt / Ny oppsummering fra Cochrane: Ingen grunn til å anbefale vitaminer i forebygging av demens
  • 09.11.2018

Ny oppsummering fra Cochrane: Ingen grunn til å anbefale vitaminer i forebygging av demens

Vitaminer og mineraler vi får gjennom maten kommer kroppen til gode på ulike måter og mange av de er nødvendige for at hjernen skal fungere godt. Derfor har spørsmålet dukket opp om hvorvidt tilskudd av vitaminer og mineraler kan opprettholde tenkefunksjoner eller forebygge demens, og resultater fra flere studier har nå blitt samlet og vurdert. Målet med kunnskapsoppsummeringen fra Cochrane var å vurdere om tilskudd av vitaminer og mineraler kan redusere risikoen for å utvikle demens hos personer med mild kognitiv svikt (MCI). Eller om dette kan bremse svekkelsen av hukommelse eller andre tenkefunksjoner hos personer med denne tilstanden. Forskerne konkluderer med at mengden og kvaliteten på forskningen er svært begrenset, og at det må mer forskning til for å kunne si noe sikkert. Oppsummeringen konkluderer med at det ikke er mulig å peke ut noen tilskudd som kan redusere risikoen for å utvikle demens eller bremse forverring av MCI-symptomer. Åtte studier ble inkludert i oppsummeringen . Studiene handlet om B-vitaminer, E-vitaminer, E- og C-vitaminer gitt samtidig, og krom som det eneste mineralet i studiene. Deltakerne i studiene hadde ikke vitamin- eller mineralmangler.