Du er her: Forsiden / Aktuelt / Skandinaviske

Skandinaviske

Vi overvåker media og presenterer nyhetsstoff om alternativ behandling også fra andre steder enn vårt eget nettsted. Under finner du nyheter og andre saker om feltet alternativ behandling fra media i Norge, Sverige og Danmark. Disse nyhetene favner også aktuelle enkeltstudier, og må ikke forveksles med hva som er forskningsstatus på effekt og sikkerhet. Dette finner du i våre faktabeskrivelser av alternative behandlingsformer og behandlingsprodukter .

Foto: iStockphoto

Folkehelseinstituttet vil no at norske forbrukarar skal rapportere biverknadar dei opplever frå kosmetikk, velvere- og hygieneprodukt. Det nye registeret deira skal kartlegge allergier og andre plager som folk har fått etter bruk av slike produkt, for å samle dokumentasjon til å krevje endring eller stoppe salet. -Eit bra tiltak for å auke tryggleiken, seier NAFKAM-direktør Vinjar Fønnebø. –På dette området finst det mange produkt som grenser opp til helserelatert behandling, og gråsona er stor. Opplevingar med slike produkt, har vi ikkje kunna samle i vårt eige register.
21.11.2014 - Gå til nrk.no
Halvparten av danske MS-pasienter bruker alternativ behandling, viser en ny undersøkelse. Også giktpasienter er storforbrukere.
12.11.2014 - Gå til forskning.no
Det finnes ingen solid vitenskapelig dokumentasjon på at homeopatisk medisin har effekt på kroppen. Likevel har det i Afrika dukket opp klinikker som tilbyr homeopati mot flere alvorlige sykdommer, og nå også mot ebola.
05.11.2014 - Gå til Dagbladet.no
Dette er ulovlig, sier Forbrukerombudet som ser en økning i lignende saker. Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk sier de ikke har kapasitet til å følge opp alle aktørene som ulovlig markedsfører alternative medisinske produkter.
05.11.2014 - Gå til Nrk.no
En alternativ kreftbehandling, såkalt «high pH cancer therapy» skal være på markedet. Behandlingen baseres på inntak av cesium, og hevdes å kunne øke pH-verdien i kreftceller og dermed stanse utviklingen av kreft. Dette er ikke solid vitenskapelig dokumentert. På grunn av kroppens evne til å oppta og omsette cesium, kan det først etter flere måneder oppstå alvorlige bivirkninger som følge av denne behandlingen.
Franske matmyndigheter skriver i en rapport at man bør unngå å konsumere koffein sammen med alkohol. De oppfordrer også til at man bør unngå koffeinholdige drikker i forbindelse med fysisk trening. Årsaken er påvirkningen koffein kan ha på hjertet.
24.10.2014 - Gå til Nrk.no
Doktorand ved Sahlgrenska akademiet, Mats Johnson, har undersøkt om barn med diagnosen ADHD kan ha noe positiv effekt ved å innta fettsyrene omega-3 eller omega-6. I undersøkelsen deltok 75 barn i en periode på til sammen seks måneder. Barna fikk begge typene med fettsyrer eller placebo. Siden studien var dobbeltblindet, visste verken forskerne eller deltakerne hvilke type kapsler som ble gitt før etter at undersøkelsen var ferdig. Hos 35 prosent av barna ble det observert symptomforbedringer, men det var altså ingen forbedringer for testgruppen som helhet.
17.10.2014 - Gå til forskning.no
En ny studie fra Sverige antyder at melkefett kan beskytte mot diabetes type 2. Nesten 27 000 personer mellom 45 og 74 år ble undersøkt, dette som del av et større prosjekt kalt Malmö Kost Cancer (kosthold og kreft). Forskerne fant at de som fikk i seg mest meieriprodukter med høyt fettinnhold hadde 23 prosent lavere risiko for å utvikle diabetes type 2 sammenlignet med dem som får i seg minst. Norske myndigheter anbefaler et kosthold med fortrinnsvis magre melkeprodukter. En av forskerne sier at studien ikke gir grunnlag for å endre disse kostholdsrådene.
22.09.2014 - Gå til Forskning.no
Helsekostfirmaet Uno Life sender ut regninger til kunder som har benyttet seg av angrerettloven eller sagt opp abonnement. Forbrukerombudet mener firmaet har begått grove brudd på markedsføringsloven og angrerettloven, og mottar fortsatt en strøm av klager fra forbrukere.
18.09.2014 - Gå til Dine penger
Pasientenes egne sykdomsfortellinger kan bedre og utvikle helsetjenestene. Litteraturviter Linda Nesby og sosiolog Anita Salamonsen ved Universitetet i Tromsø, ønsker å se nærmere på denne påstanden. - Vi ønsker oss et tverrfaglig team som kan utvikle en god metodologi. Neste steg blir å lage en studie hvor pasienttekster implementeres i den medisinske journalen. Spesielt innen feltet psykisk helse, hvor det er essensielt å se hele mennesket, kan denne tilnærmingen bli viktig for å gi en treffsikker behandling, sier Anita Salamonsen.
09.09.2014 - Gå til Erfaringskompetanse.no