Hypnoterapi ved kreft

Oppdatert 29.05.2018
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

 

  • Ved hypnoterapi forsøker en pasient å gå inn i en transelignende tilstand, hypnose, hvor oppmerksomheten aktivt ledes bort fra smerte, angst og stress og over mot avslappende tanker. Gjennom dette søker pasienten å øke sin evne til å håndtere plager og utfordringer.
  • Foreliggende dokumentasjon fra 24 kontrollerte kliniske studier tyder på at hypnoterapi kan redusere smerte forårsaket av kreftbehandling, forventet kvalme og oppkast, samt angst.
  • Hypnoterapi anses generelt som trygt, men kan være risikofylt i møte med akutte psykoser og alvorlige personlighetsforstyrrelser.

Hypnoterapi er en metode som tar i bruk hypnose for å påvirke bevisstheten, hvor målet er å endre adferds-, tanke- og følelsesmønstre.

Hypnoterapi hevdes å kunne bidra til smertereduksjon hos kreftpasienter. I andre sammenhenger er det hovedsakelig brukt mot angst og søvnløshet, i smertebehandling og mot stressrelaterte sykdommer.

20 randomiserte kliniske studier (RCT) og to kontrollerte kliniske studier tar for seg resultater av hypnoterapi for kreftpasienter. De inkluderer studier om hypnoterapi mot forventet kvalme og oppkast, smerte og andre symptomer. Studiene viser at hypnoterapi kan redusere smerte, kvalme og oppkast, hetetokter, tretthet og angst.

Hypnoterapi regnes i hovedsak som en trygg behandlingsmetode, men det frarådes å bruke hypnoterapi overfor mennesker med akutte psykoser, alvorlige personlighetsforstyrrelser eller manglende evne til å bli hypnotisert.

 

Opplysninger om originaldokument:
Katja Boehm, Markus Horneber, CAM-Cancer Consortium. Hypnotherapy [online document]. http://cam-cancer.org/The-Summaries/Mind-body-interventions/Hypnotherapy. April 29, 2016.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på hypnoterapi ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek Cam-Cancer.

 

Les også:

Oppdatert 29.05.2018