Johannesurt ved kreft

Oppdatert 14.06.2018
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

 

  • Johannesurt er en urt som ser ut til å ha antidepressiv effekt.
  • Urten hevdes også å ha effekt som kreftmedisin, men det foreligger ikke vitenskapelig dokumentasjon for å støtte denne påstanden.
  • Johannesurt er generelt trygt å bruke, men kan interagere kraftig med flere stoffer som brukes i legemidler til kreftpasienter.

Johannesurt (Hypericum perforatum) er en flerårig blomstrende urt, som har vist seg å være virksom mot depresjon. Preparater med johannesurt blir også hevdet å ha virkning mot kreft.

Tross oppmuntrende antydninger fra noen foreløpige prekliniske studier, finnes det ingen kliniske studier som dokumenterer at johannesurt kan ha innvirkning på noen form for kreftforløp.

Selv om bruk av johannesurt generelt anses som trygt, er det mulig å oppleve bivirkninger og interaksjoner. Johannesurt kan påvirke effekten av noen legemidler, inkludert medisiner gitt i behandling av kreft. Det er rapportert om bivirkninger som psykologiske symptomer, allergiske reaksjoner og synsforstyrrelser, men disse er sjeldne.

 

Opplysninger om originaldokument:
Karen Pilkington, Edzard Ernst, CAM-Cancer Consortium. St. John's wort (Hypericum perforatum) [online document]. http://cam-cancer.org/The-Summaries/Herbal-products/St.-John-s-wort-Hypericum-perforatum. September 21, 2016.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på johannesurt ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek Cam-Cancer.

 

Les også:

Oppdatert 14.06.2018