Du er her: Forsiden / Behandlingsformer / Bønn

Bønn

Oppdatert 31.07.2018
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Bønn, hvor man henvender seg til en guddom for hjelp til ulike formål, er et sentralt element i religion og utøvelsen av den. Mange bruker bønn som en del av trosutøvelsen sin for å opprettholde god helse generelt, eller mot spesifikke helseproblemer for seg selv eller andre. 

Bønn er altså i utgangspunktet en alminnelig religiøs handling. I mange kulturer og ulike former for folkemedisin inngår bønn også som en alminnelig og tradisjonsbasert mestringsstrategi for både pasienter og pårørende, ved at man ber selv eller kontakter en person som antas å ha særlige evner til å be guddommen om hjelp når sykdom oppstår.

I Norge regner vi generelt ikke alminnelig religiøs virksomhet som alternativ behandling. Men grensen for når bønn går fra å være trosutøvelse til et helserelatert behandlingstilbud er likevel flytende. For eksempel kan aktører som tar seg betalt for å be til en guddom om å gjøre pasienter friske komme i ansvar i henhold til lovverket om alternativ behandling.

Et eksempel på dette er forbønn via teletorg, hvor påstander om helsemessig effekt bygger på og knyttes til forutsetningene om at guddommen fins, og kan kurere all slags sykdom. Om tilbud hvor bønn er satt i system på denne måten skal regnes juridisk som alternativ behandling, må vurderes fra sak til sak.

Virker det?

Per 30. juli 2018 finnes det ifølge våre kriterier ingen solid vitenskapelig dokumentasjon på at bønn som alternativ behandling virker mot noen helseproblemer.

Er det trygt? 

Det er tvilsomt at bønn i seg selv kan påvirke sykdom negativt, så lenge man ikke velger bort nødvendig medisinsk behandling til fordel for dette.

Manglende helbredelse etter bønn eller bruk av bønnetjenester kan imidlertid gi noen pasienter en ekstra belastning i en vanskelig tid

Andre navn: forbønn, religiøs helbredelse

Les også

Helbredelse via forbønn – trosutøvelse eller behandling?

Kilder

Oppdatert 31.07.2018