Du er her: Forsiden / Behandlingsformer / Folkemedisin

Folkemedisin

Oppdatert 12.10.2015
 • twitter logo
 • facebook logo
 • printer

Virker det?  |  Er det trygt?  |  Bakgrunn  |  Les også  |  Kilder

Kjerringrokk. Foto: iStockphoto

Kjerringrokk. Foto: iStockphoto

Sammendrag

 • Folkemedisin er en betegnelse for en rekke teknikker og metoder, samlet i ulike kulturers medisinske behandlingtradisjoner, satt sammen til systemer.
 • Ut fra våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at folkemedisin som system virker.
 • Det foreligger ingen dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av folkemedisin i kildene våre. 

Virker det?

16. februar 2015 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om folkemedisin. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at folkemedisin som system virker.

Det finnes oppsummeringer på enkelte behandlingsformer innenfor folkemedisin.

Vi har beskrevet noen former for folkemedisin. Her finner du informasjon om hva de er, og om effekt og sikkerhet ved bruk av disse:

Er det trygt?

Alle som vil, kan kalle seg "folkemedisiner" eller lignende, og praktisere folkemedisin uten krav til utdanning. Eventuell utdanning i folkemedisinske behandlingsteknikker eller annen alternativ behandling gir ikke samme kompetanse, formelle kvalifikasjoner og ansvar som autorisert helsepersonell har.

Det foreligger ingen dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av folkemedisin i kildene våre. Vi kan da ikke si noe om folkemedisin generelt kan regnes som trygt å bruke eller ikke.

Bivirkninger

Det foreligger heller ikke opplysninger om bivirkninger på generelt nivå ved bruk av folkemedisin.

Man antar at bivirkninger ved bruk av folkemedisinske behandlingsteknikker har vært underrapportert. En del urter og naturlegemidler er kjent for å by på en rekke bivirkninger alene, og på interaksjoner ved samtidig bruk med andre urter/kosttilskudd eller medisiner.Andre aspekter såsom renhet, hygiene og nøyaktig dosering under framstilling og bruk kan også gi risiko for uheldige effekter.

Les gjerne avsnittet "Er det trygt" i artiklene våre om de behandlingsmetodene som inngår i folkemedisinske systemer (se liste over). Dersom du opplever negative effekter som du mener skyldes folkemedisin, bør du kontakte lege.

Vær oppmerksom på at helseskade kan oppstå dersom terapeuten unnlater å råde klienten til å oppsøke nødvendig medisinsk behandling. Dette gjelder alle typer alternativ behandling

Bruk av folkemedisin og/ eller annen alternativ behandling bør aldri erstatte medisinsk hjelp og behandling fra den offentlige helsetjenesten. Les mer om dette i vår pasientveiledning.

Bakgrunn

Folkemedisin er en betegnelse for en rekke teknikker og metoder, samlet fra ulike kulturers folkelige medisinske tradisjoner. Ofte er de satt sammen til større og komplekse behandlingssystemer. Felles for dem er blant annet at de sjelden er inkludert i det offentlige helsetilbudet.

Folkemedisin er basert på en kulturs kunnskap, forestillinger og tradisjoner vedrørende sykdom, forebyggelse, behandling og helbredelse. Slike kunnskaper og tradisjoner er ofte knyttet til en bestemt folkegruppe. Slik sett kan en nasjon også inneholde ulike folkemedisiner, avgrenset av både folkegruppen selv og landets geografi.

En utøver av folkemedisin kan få rollen i arv eller bli utpekt/ valgt og utstyrt med tittelen og rollen som medisinmann, sjaman eller lignende. En utøver kan også være selvlært eller ha påståtte naturbegavelser. Systematiske/ formelle utdanningstilbud i visse teknikker innen folkemedisin fins trolig, men virker ikke veldig utbredt. Tradisjonelt ble folkemedisinske kunnskaper ofte overført muntlig fra generasjon til generasjon, innad i familetradisjoner eller gjennom opplæring hos den lokalt anerkjente folkemedisineren, "kloke konen", sjamanen eller medisinmannen.

Bruk av urter, andre naturmidler, deler av dyr og kontakt med påståtte naturkrefter eller ånder utgjør andre viktige deler av folkemedisinen. I dagens brede spekter av alternative behandlingsmetoder treffer man derfor relativt ofte på elementer fra folkemedisinske tradisjoner fra ulike deler av verden.

Folkemedisinen endrer seg over tid, hovedsaklig som følge av samfunnsendringer og av økt kontakt mellom utøvere fra ulike folkemedisinske tradisjoner, men også på bakgrunn av økt kunnskap gjennom risiki og uheldige konsekvenser ved bruk.

Det er ikke uvanlig at konvensjonelle legemidler har blitt utviklet og utvunnet fra urter eller andre midler fra naturen, basert på lang folkemedisinsk bruk.

Les også

 • Om bransjen
 • Sjekk om din behandler står i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund.
 • Alver Bente (1990): Diagnostikk og forestillinger om sykdomsårsager i norsk folkemedisin. I Alver, B. G. og Selberg T.: ... enn all din kunskap drømmer om Horatio. Nye perspektiver i tradisjonsforskningen. Forlaget folkekultur, Bergen.
 • OBS: Har du opplevd en uventet bedring eller forverring etter bruk av folkemedisin?
  Vårt register - RESF - vil gjerne ha din historie!

Kilder

 • NOU 1998:21: Alternativ medisin, punkt 2.4, 3.1, 4.2, 4.6, 4.8, 6.3.4 og 6.3.9
 • Bruset S. og Poleszynski D. (1995):Alternativ medisinsk leksikon. Det Beste AS, Oslo.
 • Natural Medicines (hentet 16.februar 2015)
 • The Cochrane Library (hentet 16.februar 2015)
Oppdatert 12.10.2015