Du er her: Forsiden / Behandlingsformer / Helhetsterapi

Helhetsterapi

Oppdatert 03.05.2017
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Virker det?  |   Er det trygt?  |  Bakgrunn  |  Les også  |  Kilder

Bildet viser antatte meridianpunkter på kroppen. Foto: Ingun A. Mæhlum

Bildet viser antatte meridianpunkter på kroppen. Foto: Ingun A. Mæhlum

Sammendrag

  • Helhetsterapi er et system, bestående av flere alternative behandlinger, så som kinesiologi og meridiandrenasje.
  • Ut fra våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at helhetsterapi som behandlingssystem virker.
  • Etter våre kriterier foreligger det ikke solid dokumentasjon på sikkerheten ved selve behandlingssystemet.

Virker det?

4. mars 2015 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om helhetsterapi. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at helhetsterapi som behandlingssystem virker.

Informasjon om de enkelte behandlingsmetodene innenfor helhetsterapi, finner du ved å klikke på lenkene i teksten under 'Bakgrunn'.

Er det trygt?

Det finnes ikke solid dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av helhetsterapi som behandlingssystem, men samtidig er det heller ikke rapportert om alvorlige bivirkninger. Les imidlertid mer om sikkerheten ved hver enkelt behandlingsmetode som inngår i helhetsterapi (se 'Bakgrunn').

Bivirkninger

Dersom du opplever negative effekter som du mener skyldes helhetsterapien, bør du kontakte lege. Vær oppmerksom på at helseskade kan oppstå dersom terapeuten unnlater å råde klienten til å oppsøke nødvendig medisinsk behandling. Dette gjelder alle typer alternativ behandling.

Bruk av helhetsterapi og/ eller annen alternativ behandling bør aldri erstatte medisinsk hjelp og behandling fra den offentlige helsetjenesten. Les mer om dette i vår pasientveiledning.

Bakgrunn

I helhetsterapi tas det i bruk en rekke forskjellige behandlingsmetoder. Metodene som brukes er: kinesiologi, aromaterapi, fotsoneterapi, øreakupunktur, meridiandrenasje, Bachs blomstermedisin og kostveiledning. Listen over ulike behandlingstiltak er ikke uttømmende, og varierer trolig fra utøver til utøver.

Blant de generelle kjennetegnene for behandlingen er at hver pasient skal ha et tilpasset behandlingsopplegg, basert på undersøkelser og opplysninger om pasienten. Utøverne legger til grunn et syn at ingen behandlingsform alene vil dekke pasientens hele, fulle og individuelle behov, men trenger en nøye vurdert og sammensatt total behandling.

Helhetsteraputenes sykdomsforståelse er at fysiske og emosjonelle helseproblemer skyldes ubalanser og blokkeringer som oppstår i kroppen. Behandlingen deres har til hensikt å fjerne slike blokkeringer og gjenopprette det de mener er riktig balanse, slik at kroppen skal kunne helbrede seg selv.

Les også

Kilder

  • NOU 1998:21: Alternativ Medisin, punkt 2.8, 6.3.23 og 8.2
Oppdatert 03.05.2017