Du er her: Forsiden / Behandlingsformer / Massasje / Sammendrag

Sammendrag

Oppdatert 06.10.2013
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Massasje har eksistert i flere kulturer langt tilbake i tid. Kunnskapen og metodene har i stor grad blitt overført som praktisk lærdom.

Primært bruker utøverne hendene til å stryke, kna og trykke; men også sine armer, albuer og føtter. I dag tilbys det mange former og varianter av massasje, og det fins flere teorier om hvordan eller hvorfor massasje sies å virke.

De fleste utøvere tar utgangspunkt i at "noe" hos klienten er sammentrukket, blokkert, brukt feil eller er i ubalanse. En felles grunntanke i all massasje er at det fremmer helse og velvære, at det øker blodsirkulasjonen og er avspennende.

Det går et hovedskille mellom østlige og vestlige massasjeteknikker, hvor førstnevnte forholder seg til det som sies å skulle være menneskekroppens ”energi”, mens vestlige (klassiske) teknikker kan sammenlignes med former for fysikalsk behandling, og fokuserer på anatomi og fysiologi.

Den senere tid har det innen klassisk (vestlig) massasje-teori vært fokusert sterkere på en mulig sammenheng mellom psykiske/ følelsesmessige og kroppslige plager.

Det finnes ikke solid dokumentasjon om sikkerheten ved bruk av massasje. Utøverne rapporterer om milde og forbigående bivirkninger, men anser disse som ettervirkninger av behandlingen og en del av helbredelsesprosessen.

Samtidig er det rapportert om noen få, men alvorlige bivirkninger. Vær også oppmerksom på at helseskade kan oppstå dersom utøveren unnlater å råde klienten til å oppsøke nødvendig medisinsk behandling. Dette gjelder alle typer alternativ behandling.

Personer med visse lidelser bør vise forsiktighet i bruk av massasje, og drøfte det med sin lege på forhånd. For detaljer, se kapittel om virkninger/ bivirkninger.

Bruk av massasje eller annen alternativ behandling bør aldri erstatte medisinsk hjelp og behandling fra den offentlige helsetjenesten. Les mer om dette i vår pasientveiledning.

Les også vår artikkel om massasje og kreft på vår temaseksjon om alternativ kreftbehandling.

Oppdatert 06.10.2013