Du er her: Forsiden / Behandlingsformer / Massasje / Virkninger / bivirkninger

Virkninger / bivirkninger

Oppdatert 24.05.2017
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Virker det?

30. april 2017 søkte vi etter forskningen på effekten av massasje i kildene våre. Her er hva vi kan si om effekten av massasje på oppsummert nivå:

Vi uttaler oss kun om effekten av behandlingen mot de helseproblemene hvor det finnes forskning på oppsummert nivå. Dersom det ikke finnes slik forskning, foreligger det etter våre kriterier ikke dokumentasjon nok til å støtte eventuelle påstander om effekt som måtte finnes. 

Er det trygt?

Til opplysninger om sikkerhet baserer vi oss på Natural Medicines.

Manuelle behandlingsteknikker kan på et generelt grunnlag innebære risiko for skade, dersom man ikke tar hensyn til eventuelle kjente problemer i pasientens muskel/skjelett/ledd-systemer. Det er rapportert om forverring og skade etter manipulering av rygg og nakke ved bruk av beslektede teknikker. Det er også kjent at akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres/ spres av manuelle behandlingsteknikker.

Bivirkninger

Generelle bivirkninger som er oppgitt, er kortvarig smerte under behandlingen, opphovning, allergiske reaksjoner eller utvikling av allergi på oljer brukt i behandlingen, stølhet, kink, eller muskulær ubalanse, som vil si at styrken i de ulike muskler ikke står i balanse i forhold til hverandre. Ifølge utøverne opplever noen også reaksjoner som kulde/varmefornemmelser, hjertebank, hodepine og kvalme ved visse former for massasje, som f.eks bindevevsterapi.

Dersom du opplever at bivirkningene blir alvorlige/ langvarige, eller du opplever andre negative effekter som du mener skyldes massasjen, bør du kontakte lege.

Forsiktighetsregler

Risiko for helseskade kan oppstå dersom terapeuten har utilstrekkelige medisinske kunnskaper, og ikke råder klienten til å oppsøke virksom medisinsk behandling når det er til klientens beste.

Personer med følgende tilstander/ sykdommer/ lidelser bør ikke benytte massasje uten at det er avklart med lege på forhånd:

  • Gravide
  • Kreftpasienter (les mer her).
  • Pasienter med blodsykdommer eller blodpropp
  • Pasienter med kroniske hudproblemer eller skader på huden (for eksempel større sår som gror)
  • Pasienter med hjerteproblemer
  • Pasienter med bindevevssykdommer
  • Pasienter med skadde nerver eller nedsatt funksjonsdyktighet/ bevegelighet

Bruk av alternativ behandling må ikke komme i stedet for nødvendig medisinsk hjelp fra den offentlige helse- og omsorgstjenesten. Se nærmere om dette i vår pasientveiledning.

Oppdatert 24.05.2017