Du er her: Forsiden / Behandlingsformer / Moxa (moxibusjon)

Moxa (moxibusjon)

Oppdatert 09.04.2018
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Opprinnelig innebar moxibusjon at en urt, vanligvis burot (Artemisia vulgaris) ble brent direkte på akupunkturpunkter eller nært disse. Andre steder har knusk (en tørket, svært brennbar sopp som i Norden vokser på bjørk og bøk) og andre urter vært brukt.

Moxa (moxa-brenning, moxibusjon) er kjent brukt i flere folkemedisinske tradisjoner, som for eksempel tradisjonell kinesisk medisin (TKM). I dag benyttes moxa trolig mest som et supplement i akupunkturbehandling. Vi kjenner også til bruk av infrarød laser ved moxibusjon.

Man vet at moxabrenning har blitt brukt mot svært mange ulike helseproblemer, men det finnes foreløpig ingen forskning etter våre kriterier som tilsier at moxa har effekt mot helseplager.

Er det trygt å bruke moxa?

Spørsmål om sikkerheten ved moxa har hovedsakelig vært knyttet til faren for brannskader ved brenning, men også til inhalasjon av ulike gasser i røyken. Det er ikke knyttet særlig risiko til bruk av infrarød moxibusjon.

Kilder

Natural Medicines artikkel om Moxibustion

Acupuncture and related interventions for symptoms of chronic kidney disease, kunnskapsoppsummering i Cochrane Library fra 2016

Acupuncture for mumps in children, kunnskapsoppsummering i Cochrane Library fra 2015

Acupuncture for treating acute ankle sprains in adults, kunnskapsoppsummering i Cochrane Library fra 2014

Oppdatert 09.04.2018