Du er her: Forsiden / Behandlingsformer / Samisk folkemedisin / Filosofi og teori

Filosofi og teori

Oppdatert 21.03.2013
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Sykdomsforståelse

Et gammelt samisk ordtak lyder: ”Du skal gå til doktoren for å finne ut hva som feiler deg, men du skal gå til leseren for å bli frisk.”
De tradisjonelle samiske behandlerne oppfatter seg som regel ikke som motstykker til utøvere av skolemedisinen. Slik de ser det, tar de seg av andre aspekter ved sykdommen enn de legen tar seg av:

Selv om klienten skulle føle seg bedre etter en behandling hos den samiske behandleren, kan han oppfordre sine klienter til å også søke hjelp hos legen. De som har vokst opp i den samiske behandlertradisjonen, setter ikke den ene opp mot den andre, men benytter seg av både lege og samisk behandler. De anser skolemedisinen til å ta seg av de ”kroppslige” sidene av behandlingen, og den samiske behandleren til å ta seg av den ”åndelige” siden og relasjonen til hva det er som har gjort dem syke. Samiske behandlere bestrider ikke medisinske diagnoser, men gir ofte en annen tolkning av årsaken til sykdommen. 

Midlene som samiske behandlere kan foreslå i behandlingen, anses å være virksomme i seg selv gjennom spising, inhalering eller påsmøring. Imidlertid tillegges midlene også ekstra kraft og virkning gjennom de ritualer som helbredelsen omgis av.

Sykdom oppfattes som mer enn "fysiologiske feil"

I den samiske folkemedisinen er sykdom ansett som straff eller krefter som er sendt av åndelige krefter, andre levende eller døde mennesker, eller naturen. Hvis sykdom skal fordrives, må tilsvarende motkrefter til. Et viktig prinsipp i den samiske kultur er at sykdom er noe man kjemper med - ikke mot. Samene har oppfattet sykdom som noe mer enn fysiologiske ”feil” i menneskekroppen. For eksempel kan man ifølge tradisjonen anse at sykdom angår hendelser og verdier som har sentral plass i livet til den syke.

Sykdom kan også knyttes sammen med forholdet den syke har til sine medmennesker, til økonomiske og ernæringsmessige forhold, sosiale forhold, yrkesforhold osv. Sykdommen kan også knyttes sammen med trosforestillinger eller livssyn. Mente man at sykdommen skyldtes trolldom fra en same (ganning), var det sikrest å søke hjelp hos en samisk behandler. Man gikk ut fra at han/hun var den som behersket slike krefter best.

Runebom. Foto: Mari Karlstad. Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Ifølge gamle skrifter trodde samene at mennesket har to eller flere sjeler: en kroppssjel som er bundet til kroppen og en frisjel, som ikke er knyttet til kroppen. I samisk religiøs forståelse kan sykdom komme av at sjelen blir fanget av en fiendtlig kraft. For eksempel kan sjelen være fanget i en annen verden. Helbredelsen kan da skje ved at sjelen befris av en sjaman, som sies å ha den nødvendige kraft til dette.

En annen fortolkning av sykdom i samisk folkemedisin, er at den skyldes ubalanse i selve menneskekroppen. I slike tilfeller blir kroppen oppfattet som et mikrokosmos, der det må opprettes balanse. Slik tenkning er sentral i for eksempel blodstoppingsformlene: En alvorlig blødning oppfattes som en alvorlig ubalanse i kroppen, der livskraften - blodet - renner ut.

Kunnskapen om å helbrede er i mange av variantene hemmelig. For eksempel skal det finnes regler for at ordene som brukes for å stoppe blod ikke må læres bort til mer enn èn eller tre andre. Andre slike regler kan for eksempel være at ordene kun kan overleveres fra en eldre til en yngre - ikke omvendt. Samt, at ordene ikke vil ha den ønskede virkning dersom man ikke gjentar dem nøyaktig slik de er lært, og forholder seg til ordene og kraften på en alvorlig og ærbødig måte.

Oppdatert 21.03.2013