Kilder

Oppdatert 21.03.2013
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

 
Altern, Inger, G-T. Minde, et al., Eds. (2000): Samisk folkemedisin i dagens Norge. rapport fra seminar i regi av Institutt for sosiologi og Senter for samiske studier, Tromsø 26.-27. nov. 1998. Skriftserie / Sámi dutkamiid guovddás nr 9. Tromsø, Senter for samiske studier.
Augdal, Håkon (2002): Tidsskiftet Sjelesorg nr.4. ”Leseren”.
Auran, Atle (1995): Legemidler i samisk folkemedisin. Bodø, A. Auran.
Bratrein, Håvard Dahl(1994): Karlsøy og Helgøy bygdebok: folkeliv, næringsliv, samfunnsliv, Hansnes, Karlsøy kommune.
Bø, Olav (1972): Folkemedisin og lærd medisin : norsk medisinsk kvardag på 1800-talet
Samlaget, Oslo.
Dunfjell, S. (2000): Medisinplantene- er det fortsatt bruk for dem? Samisk folkemedisin i dagens Norge. Rapport fra seminar nr. 9: 103.
Eriksson, Jørgen. I. (2003): Ibland inträffar mirakel- : analys och lärdomar av folklig läkekonst och shamanism. Folktankar, Boden.
Gustavsen, John (1975): Trekk fra samisk folkemedisin. noen særtrekk, erfaringer og vurderinger av samenes folkemedisin slik den har blitt praktisert i Finnmark. Grunnfagsoppgave. Universitetet i Tromsø
Gustavsen, J. (2000): Samisk folkemedisin- sett i et folkeopplysningsperspektiv. Samisk folkemedisin i dagens Norge. Rapport fra seminar nr. 9: 103.
Henriksen, A. (2005): Læsertradisjonen slik den lever i dagens lokale nettverk. Fjordfolkets tro og levemåte: 41.
Hætta, Ole. M. (2002): Samene Nordkalottens urfolk. Høyskoleforlaget, Kristiansand.
Jensen, Eivind Braastad (2005): Skoleverket og de tre stammers møte. Eureka, Tromsø.
Josefsen, E. (2003): Samene og de nasjonale parlamentene: kanaler for politisk innflytelse., Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, Alta.
Josvasen, Nicolai (1968): Runebommen i samisk folkemedisin. Medicinskhistorisk årbok, Stockholm.
Mathisen, Stein. R. (2000). Folkemedisinen i Nord-Norge: kulturelt fellesskap og etniske skiller. Senter for samiske studier, UITØ nr. 9: 103.
Myrvoll, Marit (2000): Kunnskapstradisjon og samiske helbredere. Samisk folkemedisin i dagens Norge. Rapport fra seminar nr. 9: 103.
Nergård, Jens Ivar (2006): Den levende erfaring: en studie i samisk kunnskapstradisjon. Cappelen akademisk, Oslo.
Nergård, Jens Ivar (1994): Det skjulte Nord-Norge. Ad notam Gyldendal, Oslo.
NOU (1995:6). Sámi oahpahus NOU 1995:6 Ny lovgivning om opplæring, kapihtal 33 Sámi oahpahus erenoamázit, kapihtal 40.4.4 Sámi oahppolihtut, oassi IX, kap. 6 Sámi oahpahus. [Oslo], Girko-: 29.
Norges offentlige utredninger NOU 1998: 21. Oslo, Statens forvaltningstjeneste.
Pollan, Brita (1993): Samiske sjamaner religion og helbredelse. Gyldendal, Oslo.
Steen, Adolf. (1961): Samenes folkemedisin. Universitetsforlaget, Oslo.
Steinlien, Øystein (1984): Kulturell endring og etnisk kontinuitet læstadianisme som politisk samlingsverdi i en samisk kystbygd. Hovedoppgave, Universitetet i Tromsø.
Turi, Johan (1987): En bok om samernas liv. Två förläggare, Umeå

NOU 1998:21: Alternativ medisin, punkt 6.3.22

NCCAM: Traditional Chinese Medicine. An Introduction. (hentet 30.03.2012)

Sametinget. (2007). Samernas religion. (hentet 20.12.07)

Aage Solbakk: Samisk mytologi og folkemedisin. pdf. (hentet 30.03.2012)

Store Norske Leksikon: Urtemedisin (hentet mai 2009)

NTNU.no Farlig forbindelser, (hentet 30.03.2012)

Folkemedisinsk behandling anno 1860. Tidsskrift for den norske legeforening. (hentet 30.03.2012)

NHI.no: Hva er polycytemia vera? (hentet 30.03.2012)

NHI.no: Sykdommen hemokromatose (hentet okt.2010)

Oppdatert 21.03.2013