Du er her: Forsiden / Behandlingsformer / Samisk folkemedisin / Sammendrag

Sammendrag

Oppdatert 21.03.2013
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Samisk folkemedisin omfatter de historisk overleverte behandlinger, teorier og forestillinger om helse og helbredelse som er kjent fra den samiske kultur og tradisjon. Samisk folkemedisin kan regnes som et medisinsk system, bestående av metoder som er forankret i den samiske kulturen og måten samene har levd på.

Gamle metoder

Forskere og samene selv er uenige om hvordan samisk folkemedisin har bestått i og artet seg, og om hvordan den eksisterer i dag. Noen deler av samisk folkemedisin er dessuten lite beskrevet. De gamle samiske metodene har tidvis eksistert i skjul. De har endret seg, blitt omdefinert, og nye forestillinger er kommet til. Samiske behandlere har tilegnet seg kunnskapene og teknikkene på ulike måter Noen mener de har arvet evner til å helbrede, enkelte sier de har fått evner gjennom opplæring, mens andre mener de har fått personlige krefter i gave av Gud. Avhengig av hvordan de har tilegnet seg kunnskapen og utfører sitt virke, kalles behandlerne for helbreder, leser, sjaman eller healer.

Kvann. Foto: Solveig Johansson/ privat.

Kvann

(lat. Angelica archangelica).

Planten ble i samisk tradisjon brukt til mat, nytelsesmiddel og medisin.

Foto: Solveig Johansson /privat.

Ulike behandlinger

I den samiske kulturen har midler fra planter, dyr og mennesker samt metaller blitt brukt. Likt folkemedisinen i andre kulturer finner man også teknikker som kopping, årelating, massasje og moxibusjon (moxa-brenning) i den samiske. Behandling kan foregå ved personlig oppmøte, eller via telefon (fjernhealing/ helbredelse). Enkelte behandler sine klienter via bønn. Noen behandlere berører det syke stedet på pasientens kropp, mens andre ikke behøver å gjøre det.

De samiske behandlerne oppfatter seg som regel ikke som motsetninger til skolemedisinere, men gir ofte en annen tolkning: Sykdommen er den samme, men behandlerne hevder at den har en annen årsak, som for eksempel hendelser eller verdier som har sentral plass i den sykes liv. Sykdom knyttes også til forholdet som den syke har til sine medmennesker, til økonomiske og ernæringsmessige forhold, sosiale forhold, yrkesforhold eller lignende. Sykdom kan også knyttes til pasientens trosforestillinger eller livssyn.

Den offentlige helsetjenesten og skolemedisinen er en naturlig og integrert del av det moderne samiske samfunnet. Slik behandlerne ser det, tar de seg av andre aspekter ved sykdommen enn legen gjør: Mens skolemedisinen tar seg av den ”kroppslige” siden av behandlingen, konsentrerer behandlerne seg om hva de kaller den ”åndelige” delen.

Oppdatert 21.03.2013