Du er her: Forsiden / Behandlingsformer / Samisk folkemedisin / Utdanning

Utdanning

Oppdatert 21.03.2013
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Opprinnelig ble den samiske sjamanen ”utpekt”. Vedkommende valgte ikke selv valgte å bli sjaman, men ble utpekt uten mulighet til å si nei. Kunnskapen som skulle læres og forvaltes, kunne ikke deles med noen, og gjorde sjamanen til en ensom person. Taushetsløftet som fulgte med, var tilnærmet absolutt. Selv om det å bli sjaman innebar en stor innflytelse og høy status, var det sannsynligvis ikke alltid en attraktiv posisjon. Lokalsamfunnet trengte en sjaman, og noen måtte påta seg jobben.

Det er flere ulikheter mellom en før-kristen sjaman og en ny-sjaman. En av de største er kanskje at ny-sjamanen ikke blir utpekt av en eldre, men selv velger å påta seg rollen.

Ideene, kunnskapen og forklaringene om behandlingen preges av den enkelte aktør. Mange ny-sjamaner holder workshops, kurs og seminarer og videreformidler på denne måten sin kunnskap til både interesserte og mulige nye behandlere innen den samiske behandlingstradisjonen.

Oppdatert 21.03.2013