Du er her: Forsiden / Behandlingsformer / Samisk folkemedisin / Virker det?

Virker det?

Oppdatert 16.10.2017
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Både den samiske og flere andre kulturers behandlingstradisjoner anses som medisinske systemer, som omfatter mange ulike metoder, teknikker og midler. Langt fra alle slike metoder har vært humane eller frie for bivirkninger. Enkelte metoder innen folkemedisinsk tradisjon anses som direkte farlige.

Flere av metodene som inngår i det samiske behandlingssystemet, fins også i markedet som egne behandlingsmetoder. Noen av disse er allerede beskrevet i egne, generelle artikler av oss, slik som massasje og healing.

Det er generelt komplisert å forske på effekt og sikkerhet ved behandlingssystemer, siden det ofte er snakk om flere metoder og midler, som representerer mulige mekanismer, virkninger og bivirkninger.

Kopping ved bruk av horn. Foto:Ivar Bjørklund /privat.

Kopping
Behandlingen sies å kunne være smertefull eller ubehagelig. Vanlige reaksjoner etter kopping sies å være ømhet og bloduttredelser ("sugemerker") i huden, trøtthet og følelsesmessige reaksjoner.

De som er gravide eller har dårlig hjerte, samt de med blødningsforstyrrelser, sukkersyke eller kreft frarådes å bruke kopping.

Virker kopping?

Det finnes ikke solid dokumentasjon på effekten av kopping. Selv om det kan finnes enkeltstudier og systematiserte brukererfaringer på effekten av kopping, regnes ikke dette som solid dokumentasjon. Søket i The Cochrane Library ble gjort i november 2010. Les mer om våre kilder og fremgangsmåte her.

Årelating
Årelating er en metode man kjenner til i flere kulturers folkemedisiner. I historien finner man beskrevet tilfeller av besvimelser og dødsfall ved årelating. I tillegg til risikoen for blødning og skade på muskler og nerver ved inngrepet, medfører årelating en risiko for infeksjon dersom hygienen ivaretas.

Virker årelating?

Det finnes ikke solid dokumentasjon på effekten av årelating. Selv om det kan finnes enkeltstudier og systematiserte brukererfaringer på effekten av årelating, regnes ikke dette som solid dokumentasjon. Søket i The Cochrane Library ble gjort i november 2010. Les mer om våre kilder og fremgangsmåte her.

Moxa-brenning
Brenning av stoffer medfører generelt alltid en viss risiko for brannskade og brann. Ved brenning av moxa og knusk oppstår det sterk lukt. I dag kan moxa-brenning også foregå ved hjelp av varmelamper, istedenfor brenningen av moxa eller knusk.

Virker moxa-brenning?

Det finnes ikke solid dokumentasjon på effekten av moxa-brenning. Selv om det kan finnes enkeltstudier og systematiserte brukererfaringer på effekten av moxa-brenning, regnes ikke dette som solid dokumentasjon. Søket i The Cochrane Library ble gjort i desember 2010. Les mer om forskning, våre kilder og fremgangsmåte her.

Urtemedisin
En vanlig oppfatning er at stoffer fra naturen er ufarlige, eller byr på færre bivirkninger enn farmasøytisk framstilte midler. Den medisinske litteraturen viser imidlertid til at endel urter kan føre til allergiske reaksjoner, forverring av helsetilstanden, alvorlig helseskade og/eller fare for liv. Det er også registrert mange uønskede effekter (interaksjoner) når urter brukes samtidig med legemidler eller andre urter/kosttilskudd.

I folkemedisinen hentes urten gjerne direkte fra naturen, til eget bruk og  egenbehandling. Blant annet av disse grunner, regner man med en høy grad av underrapportering av bivirkninger ved slik bruk av urter.

Personer med kroniske lidelser eller kjent sykdom bør konsultere legen sin på forhånd for å få avdekket mulig risiko for bivirkninger og/ eller interaksjon mellom urtemedisinen og den skolemedisinske medisinen de benytter.

Virker urtemedisin?
Urter er kjent brukt i mange kulturers folkemedisin. Mengden urter som er tilstede innenfor hver tradisjon, varierer. Man kan ikke gi en felles uttalelse om effekt av urter.

Vår seksjon om urter og kosttilskudd gir nærmere informasjon om effekt og sikkerhet ved en rekke vanlige plantebaserte legemidler, som også er tilstede innen samisk og annen folkemedisin.  Les mer om forskning, våre kilder og fremgangsmåte her.

Oppdatert 16.10.2017