Du er her: Forsiden / Behandlingsformer / Samisk folkemedisin

Samisk folkemedisin

Oppdatert 09.04.2018
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Hva er samisk folkemedisin?

Samisk folkemedisin er et system av ulike behandlingsteknikker som man finner i den samiske kulturen.

Teknikkene har blitt formet av både kristendom og samisk naturreligion. De gamle sjamanistiske ritualene fikk delvis ny innpakning med kristningen av Norge. Mye av bruken og kunnskapen om denne formen for folkemedisin gikk under jorden eller ble tapt under fornorskingsprosessen. Det religiøse aspektet der en allmektig Gud kan helbrede sykdom, står fremdeles sentralt. Den folkemedisinske tradisjonen har stått sterkt i nord, noe som kan spores til at det var langt til leger og stor legemangel i Nord-Norge.

Utøverne av samiske behandlingsteknikker går under ulike navn. Noen av disse er hjelper, noaide, sjaman, læser og helbreder. Grensen mellom healing og tradisjonelle helbredelsesritualer så som læsing er flytende, men utøvere med samisk bakgrunn distanserer seg ofte fra healerbegrepet fordi det ikke har rot i deres kultur og tradisjon. Vi bruker i stedet begrepet «hjelper» om de som utøver samisk folkemedisin

Å være «hjelper» er noe som går i arv fra en eldre helbreder til et yngre familiemedlem, men dette er ikke en betalt jobb. I noen tilfeller vil man oppleve at tradisjonell helbredelse kombineres med å tilby andre alternative terapiformer, som de kan ta betalt for. Herunder vil man også finne de som tilbyr healing.

Hva brukes samisk folkemedisin for?

Livstruende sykdom, psykiske helseutfordringer, blodstopping, behandling av vorter og behandling av betennelser er kjente helseproblemer som man oppsøker en hjelper for. Graden av alvorlighet kan påvirke om de oppsøker en nær slektning som er helbreder eller en annen helbreder; de mindre alvorlige helseproblemene tar man helst til sin nære slektning og de mer alvorlige sakene tar man med en annen helbreder. Det er ikke nødvendigvis slik at man selv tar denne kontakten, men ofte er det familiemedlemmer og nettverket rundt som kontakter ulike hjelpere på vegne av den som er syk.

I tillegg til ønsket om direkte bedring, så vil det også kunne oppleves betryggende at en hjelper er kontaktet. En hjelper anses som en ekstra ressurs i sykdomsforløpet; noe som kan gi pasienten og de pårørende ro.

Teknikker som i dag er kjent i bruk av «hjelpere» er bønnevers (læsing eller blåsing), naturelementer som vann, mose og stein, bruk av stål og ull, bønnekluter, bruk av urter og kopping.

Hvem bruker samisk folkemedisin?

14 % av deltakerne i Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting (SAMINOR-1) oppga å ha besøkt tradisjonell helbreder i løpet av livet. De som har samisk tilhørighet, de som bor i kjerne-samiske områder, læstadianere, personer med lav inntekt og de som bor i distriktene er blant de som i størst grad oppgir å bruke samisk folkemedisin.

Er det trygt å bruke samisk folkemedisin?

Det er ingen kjent, spesifikk risiko ved samisk folkemedisin som helhet. Dersom behandleren tilbyr kopping eller bruk av urter har disse behandlingene ulik risiko, og vi oppfordrer deg som leser denne artikkelen til å lese dette før du tar imot behandlingen.

Generelt oppfordrer vi til å drøfte all bruk av folkemedisin og annen alternativ behandling med din lege, Les mer om dette i vår pasientveiledning.

Kilder

Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum

Intervju med Anette Langås Larsen, Ph.D ved NAFKAM

Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting (SAMINOR-1)

Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Melhus, Marita; Broderstad, Ann Ragnhild: Prevalence and associations for use of a traditional medicine provider in the SAMINOR 1 Survey: a population-based study on Health and Living Conditions in Regions with Sami and Norwegian Populations. BMC Complementary and Alternative Medicine 2017; Volum 17 

Oppdatert 09.04.2018