Du er her: Forsiden / Faktaark

Mat, urter og kosttilskudd

Collage: Tine Lillegård Bergli
Foto: Colourbox 

Det norske markedet for urter, kosttilskudd og mat som hevdes å ha gunstig helseeffekt er stort. Mange av de alternative behandlere gir i deg tillegg til selve behandlingen også råd om kosthold, dietter og bruk av naturprodukter. Flere alternative behandlingsformer bygger på bruk av slike produkter.

Felles for mange av produktene er at de markedsføres som «naturlige», og som sunnere og tryggere enn annen behandling. Mange har også en lang historisk kjent bruk, og inngår i folkemedisinen.

I mange tilfeller viser forskningen at bruk av slike produkter ikke har effekt ut over placebo. Forskningskildene våre konkluderer også ofte med at det ikke er forsket nok til at man kan si om de virker eller ikke. Så hva vet vi egentlig om sikkerheten og effekten ved bruk av mat, urter, og kosttilskudd som behandling?

I denne seksjonen finner du fakta om mer enn 50 slike produkter, deriblant om de kan forebygge eller behandle ulike helseproblemer, og om de er trygge å bruke.

Forskningen på effekt

I avsnittet «Virker det?» er en tabell som gir deg en oversikt over hva forskningen sier om effekten av ved ulike helseproblemer.

Klikker du på helseproblemene som står i denne tabellen, får du mer detaljert informasjon om forskningen og forskernes konklusjon.

Vær oppmerksom på at forskningen noen ganger er basert på mer enn ett stoff eller produkt. I slike tilfeller er ikke konklusjonen fra forskningen automatisk overførbar til å gjelde råstoffet som er beskrevet i artikkelen.

Pasientsikkerhet

I avsnittet «Er det trygt?» kan du lese om hva som regnes som trygg bruk, bivirkninger, og om produktet påvirker effekten av noen medisiner.  

For kombinasjonsprodukter kan andre og flere sikkerhetsregler gjelde, enn de som er beskrevet i artiklene våre.

Vær oppmerksom på at selv om et behandlingsprodukt regnes som trygt å bruke, er det noen generelle forsiktighetsregler du bør følge.   

Les også

•    Pasientveiledning
•    Hva er forskjellen på kosttilskudd og legemidler fra naturen?
•    Lov og rett om kosttilskudd og legemidler
•    Vi har også en seksjon om alternative behandlingsformer
•    Lurer du på hvordan vi arbeider? Les vår artikkel om våre kilder og kvalitetssikringsrutiner