Du er her: Forsiden / Faktaark / Amygdalin/ laetrile/ B17

Amygdalin/ laetrile/ B17

Oppdatert 13.10.2017
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer
  • Amygdalin

    Amygdalin finnes blant annet i aprikoskjerner. Foto: Cecilia Heimgård/Matportalen

    B17, amygdalin og laetrile er tre forskjellige stoffer med ulik kjemisk sammensetning.
  • Det er kjent at de brukes i alternativ kreftbehandling.
  • Slik bruk bygger ikke på solid vitenskapelig dokumentasjon, og det frarådes generelt på grunn av helserisikoen. 

I dette faktaarket kan du lese mer om:

Virker det?
Er det trygt?
Bakgrunn
Les også
Kilder

Virker det?

Nifab.no bruker Natural Medicines som hovedkilde til informasjon om effekt og sikkerhet.

Når man inntar amygdalin/laetrile/B17 omdanner kroppen stoffet til giftig cynanid. Tidligere trodde man at denne mekanismen kunne utnyttes i kreftbehandling, ut ifra en teori om at cyanidforgiftningen bare ville ramme kreftceller. Forskning har imidlertid vist at amygdalin/laetril/B17 omdannes til cyanid allerede i magesekken. Giften transporteres deretter rundt i kroppen, hvor den kan gjøre stor skade, inkludert død.

Les mer om forskningen som er gjort på effekten av B17, laetrile og amygdalin på vår temaside om kreft.

Er det trygt?

Nifab.no bruker Natural Medicines som hovedkilde til informasjon om sikkerhet ved bruk av urter og kosttilskudd.

Medisinsk bruk av amygdalin/laetrile/B17 er forbundet med alvorlig cyanidforgiftning og regnes ikke som trygt. Flere helseautoriteter fraråder bruk.

Det norske Legemiddelverket og flere andre lands helsemyndigheter har frarådet å bruke amygdalin/laetrile/B17.

Bruk av amygdalin/laetrile/B17 bør ikke komme i stedet for nødvendig medisinsk hjelp i den offentlige helsetjenesten.

Bivirkninger

Inntak av amygdalin/laetril/B17 kan føre til akutt cyanidforgiftning, svimmelhet, hodepine, kvalme, oppkast, søvnighet, åndenød, hjertebank, lavt blodtrykk, krampe, lammelse, koma, kronisk forgiftning med symptomer på økt nivå av tiocyanater i blodet, struma, kreft i skjoldbruskkjertelen, skader på synsnerven, blindhet, ataksi, hypertoni, hypotyreose og skader på hjernen som kan gi forsinket mental utvikling. Det er også rapportert om dødsfall etter bruk av amygdalin/laetril/B17.

Interaksjoner

Natural Medicines rapporterer om følgende interaksjoner mellom amygdalin/laetril/B17 og andre stoffer:

C-vitamin:
Risikoen for cyanidforgiftning øker hvis amygdalin eller laetrile tas i kombinasjon med C-vitamin. C-vitamin gjør både at det frigis mer cyanid, samtidig som det reduserer kroppens lager av cystein, et stoff som virker cyanid-avgiftende.

Beta-glukosidase:
Beta-glukosidase, et enzym som finnes i tynntarmen og i mange vanlige matvarer, antas også å øke sjansen for cyanidforgiftning. Matvarer som inneholder dette enzymet kan derfor øke risikoen for cyanidforgiftning hvis man inntar amygdalin eller laetrile i kombinasjon med dem.

Legemiddelverket oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjon.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

Amygdalin forekommer naturlig i aprikoskjerner, bitre mandler og ferskenkjerner, som alle er frø av planter i planteslekten Prunus. Amygdalin tilhører en gruppe stoffer som kalles cyanogene glykosider. Når amygdalin brytes ned, kan det frigis cyanid (blåsyre).

Laetrile er en kortform for det kjemiske navnet laevomandelonitril, som ble utviklet av biokjemikeren Ernst Krebs Jr. i USA på 1950-tallet. Laetrile er i likhet med amygdalin et cyanogent glykosid.

B17 / Vitamin B17 var opprinnelig et annet navn på laetrile. Ernst Krebs Jr. mente at laetrile kunne kurere kreft, og forsøkte å lansere det som et kosttilskudd under navnet B17/ Vitamin B17 for å unngå reglene for markedsføring av legemidler. Både amygdalin og laetrile har senere blitt solgt under betegnelsen ”vitamin B17” eller bare ”B17”. Siden disse stoffene ikke er vitaminer, er betegnelsen feil.

Selv om amygdalin og laetrile er forskjellige stoffer, skal man være oppmerksom på at betegnelsene i dag brukes om hverandre. Det som utgis for å være amygdalin kan være laetrile, og motsatt.

Amygdalin ble første gang utprøvd mot kreft i Russland i 1845. Da laetrile kom på markedet på 1950-tallet, ble det fornyet interesse rundt bruk av både amygdalin og laetrile mot kreft. Les også vår artikkel om amygdalin brukt ved kreft på vår temaseksjon om alternativ kreftbehandling.

I kinesisk medisin brukes aprikoskjerner ofte i behandlingen av luftveissykdommer som bronkitt og emfysem. Aprikoskjerner regnes også her for å være hostedempende og ha en slimløsende effekt.

Det har blitt fremsatt to hovedteorier om hvordan amygdalin og laetrile skal virke ved kreft.

Den første hovedteorien, som går ut på at kreftcellene cyanidforgiftes, finnes i tre varianter:

En variant hevder at cellene som utvikler seg til kreft har mer av et enzym (beta-glukuronidase) som gjør at amygdalin og laetrile frigir cyanid. Cyanid er en dødelig gift for celler, og skal ifølge teorien medføre at kreftcellene ”kveles”. I tillegg hevdes det at friske celler har mer av et enzym (rhodanese) som omdanner cyanid til et ufarlig stoff (thiocyanat).Teorien hviler på at kreftceller ikke tåler små mengder cyanid, mens friske celler tåler dette, og derfor vil overleve. De antatte forskjellene i konsentrasjonen av de to enzymene er ikke blitt påvist.

I en annen variant antar man at det er beta-glukosidase (ikke beta-glukuronidase som i den første teorien) som gjør at det frigis cyanid. Videre bygger også denne teorien på at det fins mer av enzymet rhodanese i friske celler, og at det dermed bare er kreftcellene som blir cyanidforgiftet. De antatte forskjellene i konsentrasjonene av disse enzymene er ikke blitt påvist.

Den tredje varianten går ut på at frigjort cyanid gjør mer enn å ”kvele” kreftcellene. I denne teorien antar man også at dannelsen av cyanid fører til et økt syreinnhold i svulsten, noe som hevdes å bidra til at kreftcellene dør og at kreftsvulsten stopper å vokse. Heller ikke denne teorien er støttet av vitenskapelige bevis.

Den siste hovedteorien går ut på at kreft skyldes mangel på ”vitamin B17”. Det antas her at man ved å spise laetrile får i seg det manglende ”vitaminet” og blir frisk igjen. Siden laetrile ikke er et vitamin, finnes det ingen dokumentasjon som beviser denne teorien.

Amygdalin og laetrile er ikke godkjente legemidler i Norge. Det er derfor ulovlig å selge disse stoffene i Norge (og flere andre land) med påstand om at de hjelper mot kreft eller andre sykdommer. I Norge får man heller ikke kjøpt disse stoffene som kosttilskudd. Man vet imidlertid at enkelte leger i Norge likevel tilbyr å skaffe stoffene og å behandle kreftpasienter med dem. 

Les mer om amygdalin/B17 og laetrile her.

Les også

Kilder

Oppdatert 13.10.2017