Du er her: Forsiden / Faktaark / Kakao

Kakao

Oppdatert 13.10.2017
 • twitter logo
 • facebook logo
 • printer

Nifab.no bruker Natural Medicines som hovedkilde til informasjon om effekt og sikkerhet.

Ferske kakaobønner

Ferske kakaobønner
Foto: flickr av EverJean med Creative Commons license.

Kakao er trolig mest brukt for økt velvære, men har tradisjonelt blitt brukt ved flere ulike helseplager. Dens antatte medisinske virkninger er i liten grad dokumentert. Kakao ser ut til å være trygt å bruke av de fleste, både innvortes og utvortes. Det finnes likevel flere grupper som enten bør unngå å bruke kakao, eller drøfte slik bruk med legen sin først.

I dette faktaarket kan du lese mer om:

Virker det?
Er det trygt?
Bakgrunn
Les også
Kilder

Virker det?

Kakao inneholder en rekke stoffer, blant annet antioksidanter som kalles flavonoider. Det er ikke klart hvordan disse stoffene fungerer i kroppen, men det antas at de fører til avslapning av muskulaturen i blodårene, noe som kan føre til lavere blodtrykk.

14. januar 2015 inneholdt Natural Medicines følgende oppsummeringer av forskning på kakao ved ulike tilstander:

HAR TROLIG EFFEKT HAR MULIGENS EFFEKT HAR MULIGENS IKKE EFFEKT HAR TROLIG IKKE EFFEKT
  Høyt blodtrykk Høyt kolesterol  

Kilden inneholder også oppsummeringer av forskning på kakao, hvor forskerne konkluderer med at de ikke kan si om behandlingen virker eller ikke. Dette gjelder kakao brukt ved:
Diabetes, forstoppelse, hjernefunksjoner (kognitive funksjoner), hjerte- og karsykdom, høyt systolisk blodtrykk, insektmiddel, kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME), Parkinsons sykdom, skrumplever, slanking

Er det trygt?

Å innta kakao regnes som trygt for folk flest. Det samme gjelder påføring av kakaosmør på huden. Selv om kakao generelt regnes som trygt, er det noen bruksmåter som bør unngås, og noen grupper som bør utvise forsiktighet ved medisinsk bruk av denne urten.

Unngå bruk
Medisinsk bruk av kakao anbefales ikke for gravide, ammende, samt personer med kjent allergi for kakao eller andre planter i Sterculiaceaefamilien. Gravide og ammende bør unngå å bruke kakao fordi det innholder koffein, som overføres til fosteret/barnet via henholdsvis morens blod og morsmelken.

Drøft bruk med lege
Følgende grupper bør drøfte eventuell medisinsk bruk av kakao med lege: Personer med uregelmessig hjerterytme, angstlidelser, sure oppstøt (øsofagusrefluks), migrene, diabetes, samt personer som bruker medisiner, andre urter eller kosttilskudd.

Kakaotre med kakaofrukt
Foto: flickr av IITA Image Librarymed creative commons-lisens

Bivirkninger

Å innta store mengder kakao kan gi koffeinrelaterte bivirkninger som nervøsitet, økt vannlating, søvnløshet og rask hjerterytme.

Inntak av kakao kan også forårsake allergiske hudreaksjoner, forstoppelse, migrene, kvalme, samt fordøyelsesproblemer.

Et høyt inntak av kakao kan også indirekte ha en negativ effekt på foster og barn som ammes. Noe forskning antyder at høye doser av koffein under svangerskapet kan forbindes med for tidlig fødsel, lav fødselsvekt og spontanabort.

Hvis mor spiser for mye sjokolade (beregnet til mer enn ca 450 g per dag), kan spedbarn som ammes bli irritable og få hyppige avføringer på grunn av koffeinet som overføres via morsmelken.

Kakaosmør som brukes på huden kan føre til utslett.

Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Det er også kjent at kakao interagerer med visse medisiner, urter, kosttilskudd og mat samt påvirker resultatet av enkeltetyper medisinske prøver – i ulik alvorlighetsgrad:

Interaksjoner med medisiner

Medisiner Alvorlighetsgrad Sannsynlighet Dokumentasjon Anbefaling
Adenosin Middels Mulig B Drøft bruk med lege
Beta-adrenerge agonister Middels Trolig D Drøft bruk med lege
Cimetidin Lav Lite sannsynlig D Drøft bruk med lege
Diabetesmedisin Middels Mulig D Drøft bruk med lege
Dipyridamol Middels Mulig B Drøft bruk med lege
Disulfiram Lav Mulig D Drøft bruk med lege
Ergotamin Middels Mulig D Drøft bruk med lege
Fenylpropanolamin Middels Mulig B Drøft bruk med lege
Flukonazol Lav Mulig B Drøft bruk med lege
Kinoloner Lav Mulig B Drøft bruk med lege
Klozapin Middels Mulig B Drøft bruk med lege
Litium Middels Mulig D Drøft bruk med lege
MAO-hemmere Høy Mulig D Drøft bruk med lege
Mexiletin Lav Mulig B Drøft bruk med lege
Prevensjonsmidler som tas oralt Lav Mulig B Drøft bruk med lege
Teofyllin Middels Mulig D Drøft bruk med lege
Verapamil Lav Mulig D Drøft bruk med lege
Østrogener Middels Svært sannsynlig D Drøft bruk med lege

Interaksjoner med urter og kosttilskudd

 • Urter og kosttilskudd som inneholder koffein - eksempelvis kaffe, te (sort eller grønn), guarana, maté og cola.
 • Ephedra.

Interaksjoner med mat
Grapefruktjuice kan øke effekten av koffeinet i kakao.

Interaksjoner med medisinske prøver
Det er kjent at kakao kan påvirke målinger av:

 • 5-hydroksyindoleddiksyre
 • Blodtrykk
 • Blødningstid
 • Farmakologisk stresstest
 • Katekolaminer
 • Kreatin
 • Urat målt med Bittner-metoden.
 • Vaniljemandelsyre (VMA).

Legemiddelverket oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjon. Bruk av kakao bør ikke komme i stedet for nødvendig medisinsk hjelp i den offentlige helsetjenesten.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

Kakaotreet vokser vilt i Sør-Amerika, mens det dyrkes for kakaoproduksjon i tropene. Treet blir opptil 15 meter høyt. Fruktene på kakaotreeet inneholder 50-75 kakaofrø som er 2-3 cm lange.

Kakao lages av kakaofrø, eller kakaobønner som frøene også kalles. Når fruktene er modne høstes de, og bønnene tas ut. I produksjonen av vanlige kakaoprodukter som kakaopulver og sjokolade, blir bønnene gjæret, tørket og ristet før de videreforedles ytterligere.

Kakao er ikke klassifisert som legemiddel av Statens legemiddelverk, og kan omsettes etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler.

Mørk sjokolade

Mørk sjokolade
Foto: flickr av nickxske med Creative Commons license

Mayaene mente at sjokoladedrinker kunne brukes for å unngå tretthet. Aztekerne drakk en varm drikk fremstilt av kakaobønner, som de mente hadde stimulerende og styrkende egenskaper, kunne gi visdom og vitalitet og øke fruktbarheten.

Det er også kjent at kakao har vært brukt som bakteriedrepende middel, vanndrivende, for å fremskynde fødselsforløpet, ved menstruasjonsforstyrrelser, alopecia, brannsår, hoste, tørre lepper, øyeproblemer, feber, diaré, sløvhet, malaria, nefrose, revmatisme, slangebitt og sår.

Andre norske navn: Kakaobønner, kakaopulver, kakaosmør, sjokolade
Latinsk navn (kakaotreet): Theobroma cacao
Familienavn: Sterculiaceae
Slektsnavn: Theobroma

Les også

Kilder

Oppdatert 13.10.2017