Du er her: Forsiden / Faktaark / Tranebær

Tranebær

Oppdatert 02.11.2016
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer
  • Tranebær (Cranberry, Vaccinium oxycoccos L ) er mest kjent brukt ved forebygging og behandling av urinveisinfeksjon.

Tranebær
Foto: Ole Husby med creative commons lisens

  • Forskningen viser at tranebær muligens kan ha forebyggende effekt mot urinveisinfeksjoner, men ellers er urten ikke tilstrekkelig dokumentert til å kunne si noe om effekt.
  • Det finnes også flere grupper som enten bør unngå å bruke tranebær, eller drøfte eventuell bruk av tranebær med lege. Vær oppmerksom på at det engelske cranberry brukes om både tranebær og tyttebær .

I dette faktaarket kan du lese mer om:

Virker det?
Er det trygt?
Bakgrunn
Les også
Kilder

Virker det?

Nifab.no bruker Natural Medicines som hovedkilde til informasjon om effekt og sikkerhet.

Forskerne antar at tranebær inneholder stoffer som forhindrer at bakterier fester seg i urinveiene og forårsaker urinveisinfeksjon. Stoffene ser imidlertid ikke ut til å kunne løsne eller fjerne bakterier som allerede har festet seg. Derfor anses tranebær som muligens effektivt for å forebygge urinveisinfeksjon, men mulig ineffektivt i behandling av slike.

19. januar 2015 inneholdt  Natural Medicines følgende oppsummeringer av forskning på tranebær ved ulike tilstander:

HAR EFFEKT SER UT TIL Å HA EFFEKT MAN VET IKKE SER IKKE UT TIL Å HA EFFEKT HAR IKKE EFFEKT
  Urinveisinfeksjon (forebyggende)

Forstørret prostata (BPH)

Magesår (helicobacter pylori-infeksjon )

Hukommelse

Kransarteriesykdom

Metabolsk syndrom

Nyrestein (forebyggende)

Urinlukt ved inkontinens

Alle andre bruksområder

Diabetes type 2  

Er det trygt?

Preparater av tranebær som selges i Norge regnes som trygge å innta i de mengder som er angitt på pakningsvedlegget. Ubehandlede eller tørkede tranebær regnes som trygt å innta i passende mengder. Hva som regnes som "passende" fremkommer ikke i våre kilder.

Tranebærblomst
Foto: Anders Lennver med creative commons lisens

Selv om tranebær generelt regnes om trygt, nevner kildene våre noen bruksmåter som bør unngås, og noen grupper som bør utvise forsiktighet ved medisinsk bruk:

  • Gravide og ammende bør ikke innta tranebær, fordi man generelt vet for lite om sikkerheten ved slik bruk for disse gruppene.
  • Personer med kjent allergi for tranebær eller andre planter i lyngfamilien bør også unngå bruk.
  • Personer med astma, atrofisk gastritt , diabetes, lavt syreinnhold i magen (hypoklorhydri), nyrestein, eller er allergisk mot aspirin (acetylsalisylsyre), samt personer som bruker medisiner, andre urter eller kosttilskudd, bør drøfte eventuell bruk av tranebær med lege på forhånd.

Vær oppmerksom på at det engelske cranberry brukes om både tranebær og tyttebær , og at bruk av tyttebær kan ha andre sikkerhetsaspekter ved seg.

Bivirkninger

Å drikke store mengder tranebærjuice, anslagsvis 3-4 liter per dag, kan forårsake urolig mage, kvalme, oppkast og diaré. Lignende bivirkninger er også rapport hos gravide som har brukt om lag én desiliter tranebærjuice pr dag over lengre tid.

Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Deter også kjent at tranebær interagere r med visse medisiner, samt påvirker resultatet av enkeltetyper medisinske prøver – i ulik alvorlighetsgrad:

Interaksjoner med medisiner

Medisiner Alvorlighetsgrad Sannsynlighet Dokumentasjon Anbefaling
CYP2C9-substrater Middels Lite sannsynlig B Drøft med lege
Warfarin (blodfortynnende) Høy Mulig B Drøft med lege

Interaksjoner med urter-og kosttilskudd
Ingen kjente

Interaksjoner med mat
Ingen kjente

Interaksjoner med medisinske prøver
Å innta tranebærjuice kan øke nivået av salisylater i blodet og i urinen. Tranebærjuice kan dermed påvirke resultatet av tester som måler disse nivåene.

Legemiddelverket oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjon.

Bruk av tranebær bør ikke komme i stedet for nødvendig medisinsk hjelp i den offentlige helsetjenesten.

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

I Norge vokser tranebærplanten i hele landet. Planten har grønne blader, rødrosa blomster og røde bær. Tranebær er ikke klassifisert som legemiddel, og produkter av tranebær omsettes etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler.

Andre norske navn: Småtranebær, stortranebær, amerikansk tranebær
Latinsk navn: Vaccinium oxycoccos L
Engelsk navn: Cranberry
Familienavn: Ericaceae, lyngfamilien
Slektsnavn: Oxycoccus

I Amerika brukte urbefolkningen tranebær til forebygging av nyrestein. Innenfor denne tradisjonen har man også ment at tranebær kunne fjerne giftstoffer fra blodet.

I Europa har tranebær vært brukt lenge ved urinveisinfeksjon.

Les også

Kilder

Oppdatert 02.11.2016