Du er her: Forsiden / Lov og rett / Kosttilskudd og legemidler

Kosttilskudd og legemidler

Oppdatert 16.03.2018
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

I lovverket skilles det mellom kosttilskudd og legemidler. Lovverket regulerer blant annet hva produktene kan inneholde og tilgjengeligheten til disse produktgruppene i Norge.  

Kosttilskudd

Forskrift om kosttilskudd oppgir hva et kosttilskudd kan inneholde av vitaminer og mineraler. Kosttilskudd regnes som mat, og faller juridisk inn under matloven. Kosttilskudd er derfor i likhet med mat lett tilgengelig på markedet, eksempelvis i dagligvareforretninger, nettbutikker og apotek.

Det er Mattilsynet som fører tilsyn med at regelverket som omhandler kosttilskudd blir fulgt.

Legemidler

Definisjonen av hva som regnes som legemidler i Norge finner man blant annet i Forskrift for legemiddelklassifisering:

§ 1.Definisjon av legemiddel

Med legemidler forstås stoffer, droger eller preparater som er bestemt til eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr, eller til ved innvortes eller utvortes bruk å påvise sykdom.

Urter er kjent brukt som alternativ behandling, og mange av disse er legemidler. Forskrift for legemiddelklassifisering inneholder en liste over hvilke urter som er klassifisert som handelsvare, legemiddel og reseptpliktig legemiddel.

I lovverket skilles det mellom ulike typer legemidler etter innholdet. I legemiddelforskriften kan du lese om forskjellen på blant annet plantebaserte legemidler, naturlegemidler og homøopatiske legemidler som er kjent brukt som alternativ behandling. Homøopatiske legemidler kan kjøpes på apotek uten resept, mens det for andre typer legemidler kan variere om de er reseptfrie eller reseptpliktige.

Det er også kjent at enkelte legemidler som brukes som alternativ behandling kun er tilgjengelige på godkjenningsfritak.

Legemiddelverket har mer informasjon om regelverket som omhandler legemidler.

Innførsel av legemidler og kosttilskudd til Norge 

Vær oppmerksom på at produkter som omsettes som kosttilskudd i utlandet, kan være klassifisert som legemiddel i Norge. Reseptfrie legemidler i utlandet kan være reseptbelagt i Norge. Det er det norske lovverket som til syvende og sist bestemmer.

Toll.no opplyser i sin artikkel Legemidler og kosttilskudd om hvilke regler som gjelder for privatpersoner som ønsker å importere slike produkter, og hvem man kan henvende seg til hvis man har spørsmål knyttet til dette.

I artikkelen Hva er tillatt for privatimport per post og hva kan bli stoppet i tollen?, gir Legemiddelverket noen generelle råd og retningslinjer som du kan bruke for å vurdere om noe er tillatt for privatimport. 

Toll.no har også en egen artikkel om Legemidler på utenlandsreise, som forklarer reglene som gjelder for privatpersoner som ønsker å ta med seg legemidler når man reiser til og fra Norge. 

Les mer

Kilder

Oppdatert 16.03.2018