Du er her: Forsiden / Lov og rett / Lovverket

Lovverket

Oppdatert 06.01.2017
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

I lista under finner du lenker til de mest sentrale lover og regler som gjelder for eller berører alternativ behandling i Norge. Noen gjelder bare i visse tilfeller, og det er flere faktorer som avgjør dette. I menyen til venstre finner du derfor artikler om ulike temaer knyttet til regelverket, og som utdyper under hvilke forhold det gjelder. 

Lov 2003-06-27-64: Lov om alternativ behandling av sykdom mv. 

LOV-1999-07-02-64:  Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)

LOV-1999-07-02-63:  Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

LOV-2001-06-15-53: Lov om pasientskader mv. (pasientskadeloven)

LOV-1992-12-04-132: Lov om legemidler mv (legemiddelloven)

LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)

LOV-2001-06-15-75:  Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven)

LOV-2009-01-09-2:  Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv (markedsføringsloven)

Forskrift 2003-12-11-1501: Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdomn
 

Les mer:

Ot.prp. nr. 27 (2002-2003): Om lov om alternativ behandling av sykdom mv., samt Merknader til de enkelte bestemmelsene

NOU 1998:21 : Alternativ medisin

Legal status and regulation of CAM in Europe 

Oppdatert 06.01.2017