Du er her: Forsiden / Lov og rett / Lovverket / Kan alle kalle seg....?

Kan alle kalle seg....?

Oppdatert 28.05.2014
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Her gis en gjennomgang av hva Lov om alternativ behandling av sykdom mv sier om tittelbruk for alternative behandlere.  Mer om bakgrunnen for paragrafen om beskyttet tittel og markedsføring kan du lese i Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) i kapitlet 12.15 Bestemmelser om beskyttet tittel og markedsføring. Du kan også lese lovens §8 på Lovdata. 

Yrkestitler innen alternativ behandling er ikke beskyttet
Det betyr at hvem som helst ut fra lovverket kan kalle seg "akupunktør", "homeopat", "healer" eller andre yrkesbetegnelser som er utledet fra behandlingsformen de tilbyr. Det betyr også at hvem som helst lovlig kan reklamere for og utøve behandlingstjenester innen ett eller flere slike felter. Dette henger sammen med at det ikke stilles krav om utdanning, autorisasjon, registrering, godkjenning eller lignende for å utøve alternativ behandling.

Tittelbeskyttelse for helsepersonell
Lovens §8 nevner likevel temaet beskyttet tittel. Her understrekes det at kun helsepersonell som har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning etter helsepersonelloven har lov til å benytte de titler som er beskrevet og beskyttet (sykepleier, lege, fysioterapeut, psykolog, psykiater osv).

De som ikke er autorisert helsepersonell har ikke lov å benytte slike titler. De har heller ikke lov til å bruke titler som kan forveksles med beskyttede titler. En slik kan forveksles med en beskyttet tittel og dermed virke villedende, og gi et uriktig inntrykk av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning som helsepersonell. Om en ubeskyttet tittel "ligner for mye" på en beskyttet, vil være en vurderingssak fra tilfelle til tilfelle.

Alternativbehandlere som er registrert i Utøverregisteret i Brønnøysund
En alternativbehandler som ønsker det, kan registrere seg/ sin behandlingsvirksomhet i et særskilt register i Brønnøysundregistrene.
Den som gjør det, kan i sin markedsføring lovlig bruke kombinasjonen “Registrert” + den tittel man er registrert med i Utøverregisteret, samt initialene til den utøverorganisasjonen man er medlem av.

Dersom man først opplyser at man er registrert, skal også den tittelen man har registrert være med, samt organisasjonens initialer.
Eksempel på korrekt bruk av slik tittel: ”Registrert healer MDNH” 
(MDNH: Medlem av Det Norske Healerforbund)

Registrering i Utøverregisteret medfører ingen offentlig godkjenning eller medisinsk anerkjennelse av behandleren eller de behandlinger som vedkommende tilbyr.

Oppdatert 28.05.2014