Du er her: Forsiden / Lov og rett / Om alternativ behandling av dyr

Om alternativ behandling av dyr

Oppdatert 08.06.2015
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

I januar 2002 trådte ”Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell” i kraft. Loven var da blitt endret på endel punkter, blant annet med tanke på bruk av alternativ behandling på dyr. Dette som resultat av Innst.O.nr.119, 2000-2001.

I følge lovens §18 kan ” bare den som er veterinær nytte undersøkelses- og behandlingsmetoder som krever spesiell kyndighet i forbindelse med diagnostisering, forebygging og behandling av sjukdom hos dyr. Til slike metoder regnes operative inngrep, injeksjoner og annen perforering av hud eller slimhinne”.

I følge dette må man altså være utdannet veterinær for å eksempelvis kunne sette akupunkturnåler på et dyr. Dog fortsetter loven med at ”bestemmelsene i denne paragrafen er ikke til hinder for at dyrehelsepersonell kan nytte medhjelper jf. § 15”.

I følge Mattilsynet kan "(...) Akupunktører som ikke er veterinærer, kan på dette grunnlaget behandle dyr med akupunktur dersom de er faglig underlagt veterinær” (se brev fra Mattilsynet).

Lovverket skiller seg på dette punktet vesentlig fra lovverket for å utøve alternativ behandling på mennesker, hvor hvem som helst kan sette akupunkturnåler på et menneskes kropp, uten krav til bakgrunn eller kvalifikasjoner. 

Les mer om alternativ behandling av dyr:
I 2004 avla Lisbeth Hektoen den første doktorgraden i Norge på alternativ behandling på dyr:  Homøopatisk behandling av husdyr - en studie av bruk, effekt og påvirkning på dyrenes helse og velferd.

Oppdatert 08.06.2015