Du er her: Forsiden / Lov og rett / Registeret for utøvere av alternativ behandling

Registeret for utøvere av alternativ behandling

Oppdatert 09.10.2017
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Registeret for utøvere av alternativ behandling er en del av Brønnøysundregistrene, og har som hensikt å:

  • Bidra til økt pasientsikkerhet og forbrukerrettigheter for de som oppsøker alternativ behandling
  • Bidra til seriøsitet og forretningsmessig ordnede forhold blant behandlerne

Det er viktig å poengtere at en oppføring i dette registeret ikke medfører noen faglig eller kvalitetsmessig vurdering eller godkjennelse av behandleren eller dennes tilbud eller virksomhet: Behandleren blir ikke betraktet som autorisert helsepersonell eller lignende. Behandling fra en registrert behandler gir deg ikke hjelp fra Pasientombudet, eller ytterligere rettigheter/ juridisk vern etter Pasientskadeloven og Helsepersonelloven. Du betaler selv for alternativ behandling, og kan ikke regne med å få dine utgiftene refundert gjennom trygdesystemet eller refusjonsordningen.

Likevel råder NAFKAM den som vurderer å prøve alternativ behandling til å velge blant behandlere som er oppført i dette registeret, fremfor de som ikke er det. Grunnen til det, er at uregistrerte behandlere ikke forpliktes av registerets regler og krav. Du kan selv finne ut om behandleren du vurderer å bruke står i registeret, ved å søke direkte etter behandlerens/ foretakets navn, lete via tittel, adresse, eller via registerets oversikt over organisasjoner/ forbund.

Registrering er frivillig for den enkelte behandler, men betinger at behandleren er medlem i et forbund som er godkjent av Helsedirektoratet. Ikke alle forbund har åpnet for slik registrering. Behandlere som ønsker å registrere seg, må selv søke om dette til Brønnøysundregistrene. Da må de blant annet ha et formelt firma med gyldig organisasjonsnummer og en gyldig forsikring for økonomisk ansvar ved eventuelle erstatningskrav fra pasienter. Behandlere som registrerer seg får unntak fra merverdiavgiftsplikten på sin omsetning, og rett til å bruke ordet «Registrert» i sin yrkestittel.

Mer om hvilke krav som stilles til forbund og utøvere som ønsker å stå oppført i utøverregisteret, finner du i Helsedirektoratets artikkel: Alternativ behandling: Frivillig registerordning -Kriterier for godkjenning av organisasjoner og registrering av utøvere.

Les mer:

Oppdatert 09.10.2017