Du er her: Forsiden / Om alternativ behandling / Hva er alternativ behandling?

Hva er alternativ behandling?

Oppdatert 10.09.2014

Det er ikke lett å snakke om det alternative behandlingsfeltet. For det første er det uenighet om hva alternativ behandling er - det fins mange avgrensinger, og det er  ulikheter landene i mellom. For det andre er grensene mellom skolemedisin og alternativ behandling i enkelte tilfeller flytende.

Grovt sagt:

Grovt sagt kan man si at en alternativ behandlingsform, ikke er en del av skolemedisinen og det offentlige helsevesenets standard tilbud.

En som utøver alternativ behandling trenger ikke være autorisert helsepersonell, eller ha noe utdanning for å utøve slik behandling.
Den som velger å bruke alternativ behandling, må betale hele kostnaden selv. Man er generelt dårligere sikret juridisk, enn hvis man bruker det offentlige helsetilbudet.

-Hvorfor er ikke alternativ behandling en del av det offentlige helsetilbudet?
Hovedårsaken til dette er at utøverne av en behandling ikke er autorisert som helsepersonell. En av årsakene til det, kan være at behandlingen ikke tilfredsstiller kravene til dokumentert effekt og sikkerhet.

Alternativ behandling omtales ofte som en "motsats" eller som en ”konkurrent” til skolemedisinen og helsevesenet, i en "konkurranse-situasjon" om å behandle pasienter. Dette påvirkes også av at det er ulikheter mellom land om hva som er alternativ behandling og og hva som er skolemedisin: Eksempelvis var kiropraktikk før å regne som alternativ behandling i Norge, men er nå en helseprofesjon med utøvere som er autorisert som helsepersonell og integrert i det det offentlige helsetilbudet. I Norge er naprapati en alternativ behandlingsform, uten autorisasjonskrav til utøverne. I Sverige er kiropraktikk som en alternativ behandlingsform, men der er naprapati en del av det offentlige helsetilbudet.

I denne artikkelen  vil du finne informasjon om hva som kjennetegner alternativ behandling. Vi skriver om ulike hovedkategorier av behandlingsformer som fins innenfor feltet. Vi gir også eksempler på de mange definisjoner av begrepene som brukes i Norge og internasjonalt. Deretter diskuterer vi faktorer som påvirker alternativ behandling over tid. Til slutt begrunner vi hvorfor nifab.no bruker begrepet alternativ behandling og ikke -medisin.

Oppdatert 10.09.2014