Du er her: Forsiden / Om Nifab.no / Fagrådet

Fagrådet

Oppdatert 07.06.2018
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

NAFKAMs fagråd skal gi faglige råd angående virkeområdene innen forskning og informasjonsvirksomhet. Egne vedtekter regulerer rådets virksomhet.
Saker til fagrådet kan meldes inn av NAFKAM, HoD, Hdir og Universitetet i Tromsø (UiT).
Fagrådet kan også på eget initiativ, eller etter anmodning fra andre faglige organer ta opp saker innenfor rådets virkeområde.

Rådet skal ha 8 medlemmer, satt sammen slik:

  • En representant fra pasientorganisasjonene.
  • En representant fra spesialisthelsetjenesten, valgt av de Regionale Helseforetakene (RHF'ene).
  • En representant fra primærhelsetjenesten, valgt av Allmennlegeforeningen.
  • En representant fra bransjen, valgt av enten Sammenslutningen for alternative behandleres utøverorganisasjoner (SABORG) eller av Akupunkturforeningen.
  • To representanter med informasjonsfaglig kompetanse og erfaring.
  • To aktive, nordiske forskere på feltet alternativ behandling, utenfor NAFKAM.

HoD, Hdir, NAFKAM, og UiT kan foreslå nye medlemmer.

I 2018 består fagrådet av følgende personer:

Fra 2018 ledes fagrådet av:
Jan Ivar Røssberg

Read this page in English

Oppdatert 07.06.2018