Du er her: Forsiden / Om Nifab.no / Fagrådet

Fagrådet

Oppdatert 07.06.2018
 • twitter logo
 • facebook logo
 • printer

NAFKAMs fagråd skal gi faglige råd angående virkeområdene innen forskning og informasjonsvirksomhet. Egne vedtekter regulerer rådets virksomhet.
Saker til fagrådet kan meldes inn av NAFKAM, HoD, Hdir og Universitetet i Tromsø (UiT).
Fagrådet kan også på eget initiativ, eller etter anmodning fra andre faglige organer ta opp saker innenfor rådets virkeområde.

Rådet skal ha 8 medlemmer, satt sammen slik:

 • En representant fra pasientorganisasjonene.
 • En representant fra spesialisthelsetjenesten, valgt av de Regionale Helseforetakene (RHF'ene).
 • En representant fra primærhelsetjenesten, valgt av Allmennlegeforeningen.
 • En representant fra bransjen, valgt av enten Sammenslutningen for alternative behandleres utøverorganisasjoner (SABORG) eller av Akupunkturforeningen.
 • To representanter med informasjonsfaglig kompetanse og erfaring.
 • To aktive, nordiske forskere på feltet alternativ behandling, utenfor NAFKAM.

HoD, Hdir, NAFKAM, og UiT kan foreslå nye medlemmer.

I 2018 består fagrådet av følgende personer:

 • Fra pasientorganisasjonene:
  Heidi Skaara Brorson (Sykepleier, leder for kreftomsorgsavdelingen i Kreftforeningen)
 • Fra spesialisthelsetjenesten:
  Birgit Lie (Overlege, avd.sjef ved Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Sørlandet sykehus)
 • Fra primærhelsetjenesten:
  Sirin Hilde Johansen (Lege, spesialist i allmennmedisin ved Nordbyen legesenter, Tromsø)
 • Fra bransjen:
  Mona Solberg (Master i helsefagvitenskap, Akupunktør, nestleder i Akupunkturforeningen)
 • Informasjonsspesialister:
  Astrid Austvoll-Dahlgren (leder Seksjon for oppsummert forskning, forskerstøtte og formidling ved RBUP Øst og Sør, red. Sunnskepsis.no); og
  Anne Marit Godal (Tidl. sjefred. Store Norske Leksikon, nå prosjekt- og oppdragsutvikler i INSPIRIA Science center)
 • Forskerkompetanse utenfor NAFKAM:
  Jan Ivar Røssberg (Lege, professor i voksenpsykiatri ved medisinsk fakultet, UiO); og
  Helle Johannessen (Professor og forskningsleder, Syddansk Universitet, Danmark)

Fra 2018 ledes fagrådet av:
Jan Ivar Røssberg

Read this page in English

Oppdatert 07.06.2018