Lov og rett

Onsdag, 2. oktober 2013

Målet med denne seksjonen er at pasienter, pårørende, behandlere og helsepersonell skal finne informasjon om hvilke lover og regler som gjelder for alternativ behandling i Norge. I tillegg til regelverket for behandlere, gis det informasjon om lovverket og tilsynet med naturlegemidler (urter) og helsekostprodukter (kosttilskudd). 

Å gå til behandler
Hvordan er du juridisk beskyttet som bruker av alternativ behandling? Hva hvis du blir verre eller skades av behandling? Hvilke plikter har alternative behandlere? Hva kan de behandle, og ikke?
Det mest sentrale lovverk er lov om alternativ behandling av sykdom mv, som gjelder for all ytelse av alternativ behandling. Dersom slik behandling gis av autorisert helsepersonell, gjelder også helsepersonelloven. I visse situasjoner kan du som bruker av alternativ behandling også bli omfattet av pasientrettighetsloven.

Helseprodukter, urter, kosttilskudd mv
Er dette produktet tillatt i Norge? Hvilke regler gjelder for opplysning om innholdsstoffer, mengde og dosering? Er produktet framstilt på en trygg måte? Hvilke bivirkninger kan produktet gi, og hvilke uønskede effekter kan oppstå hvis du tar dem samtidig med andre produkter eller medisiner. Som forbruker skal du være sikret trygge produkter, og anvisning om trygg bruk. Behandlingsprodukter såsom urter og homeopatiske midler, samt kosttilskudd reguleres av henholdsvis legemiddelloven og matloven.

Markedsføring, reklame og lovnader
Hva slags påstander er det lov å komme med i reklamen? Kan man si at "dette virker"? All markedsføring av alternative behandlingstjenester og -produkter omfattes av markedsføringsloven. I tillegg fins en egen forskrift om markedsføring av alternativ behandling.

Klikk på lenkene til venstre i menyen for å lese mer om disse temaene.