Pasientveiledning

Torsdag, 3. desember 2015

Viktige helseråd

Pasient og behander. Bilde: NIFAB

Foto: iStockphoto

Vær en informert forbruker
Beslutninger om behandling og helse er viktige. Dette inkluderer beslutninger om du skal prøve eller bruke helseprodukter og alternative behandlingsmetoder.

  • Ta ansvar for din egen eller dine barns helse ved å være en informert forbruker. Finn ut, og vurder hva som har vært gjort av solid forskning på sikkerheten og effektiviteten av produktet eller terapien.
  • Ikke all tilgjengelig informasjon om helse og behandling er gunstig som beslutningsstøtte. Les gjerne våre tips og råd om hvor du kan finne, og hvordan du kan vurdere helseinformasjon du finner - se punktene i menyen til venstre.

Diskuter informasjon du finner med helsepersonell før du tar en beslutning.

Informasjonen fra NIFAB
Informasjonen på våre nettsider er ment å støtte, ikke erstatte forholdet mellom deg, din lege og/ eller alternative behandler. Vårt mål er at informasjonen fra oss skal gjøre det lettere for deg å ta trygge, informerte valg.

  • Ta derfor gjerne med deg informasjon også fra NIFAB til din lege/ alternative behandler dersom du er usikker på noe knyttet til din totale behandlingssituasjon, og spør vedkommende om det du lurer på.

Dialog og åpenhet
Lege/ autorisert helsepersonell bør konsulteres dersom du vurderer å benytte alternativ behandling som tillegg til behandling fra det offentlige helsevesenet. Det er viktig å ha en åpen dialog med både din lege og den alternative behandleren om alle behandlingsvalg du tar. Si fra til legen hvis din alternative behandling/ medisin endres, og/ eller du opplever forverring i allmenntilstanden.

For din egen sikkerhets skyld er det viktig at du informerer din lege om:

  • Alle alternative behandlingsformer du bruker eller vurderer å bruke.
  • Alle preparater (inkludert urter og kosttilskudd) du bruker eller vurderer å bruke.

På samme måte er det viktig at du informerer den alternative behandleren om:

  • Hvilke skolemedisinsk behandling du mottar eller vurderer å motta.
  • Hvilke legemidler du tar eller vurderer å ta.

Bruk av alternativ behandling bør aldri erstatte medisinsk hjelp og behandling fra den offentlige helsetjenesten; herunder vaksinering og andre offentlig anbefalte, forebyggende helsetilbud. Lege/autorisert helsepersonell bør alltid konsulteres, dersom du likevel vurderer å benytte alternativ behandling i stedet for behandling fra det offentlige helsevesenet.